Bijgewerkt: 18 januari 2021

54 % van de mensen met sociale uitkeringen kan niet, of wil werken

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
07-10-2017

In 2016 hadden 1,1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar een sociale uitkering en werkten niet. Hiervan zegt 54 % niet te kunnen, of willen werken. Onder een sociale uitkering wordt hier verstaan WW, bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het percentage, dat niet wil, of kan werken, verschilt sterk per regeling. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers, die op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt. Deze cijfers zijn tot stand gekomen door antwoorden op vragen uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) samen te voegen met administratieve gegevens over sociale uitkeringen.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Niet-werkzame uitkeringsontvangers tussen 15-64 jaar in 2016


Het percentage niet-werkenden met een uitkering, dat aangaf niet te kunnen of willen werken, is met 9 % het laagst onder mensen met een WW-uitkering. Van de niet-werkende bijstandsontvangers wil, of kan 47 % niet werken, van de niet-werkenden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is dit 79 %.  

Ruim acht op de tien niet-werkende uitkeringsgerechtigden zeggen, dat ziekte of arbeidsongeschiktheid de belangrijkste reden is om niet te willen, of kunnen werken. Wat hierbij een rol speelt is, dat onder de niet-werkende uitkeringsontvangers veel mensen zijn met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (516.000). In deze groep is ziekte, of arbeidsongeschiktheid voor 90 % van de personen de reden om niet te kunnen, of willen werken. Maar ook voor 70 % van de niet-werkende bijstandsontvangers is ziekte, of arbeidsongeschiktheid de hoofdreden om niet te willen, of kunnen werken. Onder niet-werkende WW'ers is dit 37 %.

Naast de 1,1 miljoen mensen met een uitkering die niet werkten, waren er 363 duizend mensen mét een uitkering die in 2016 wel werkten. Dit geldt voor 42 % van de WW’ers, 14 %  van de bijstandsontvangers en 22 % van de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die meerdere banen hebben en één baan kwijt zijn geraakt en daarvoor WW ontvangen. Ook kunnen mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard in deeltijd werken.

Voor arbeidsongeschikten geldt, dat mensen die onder de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) vallen medisch gezien in staat worden geacht om voor een deel te werken. Voor de WW geldt een sollicitatieplicht. Voor de bijstand in principe ook, maar de mogelijkheid bestaat hier ontheffing voor te krijgen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.