Bijgewerkt: 20 september 2019

Aanpak overlast scooters werkt in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-05-2011

Het college van B en W van Amstelveen heeft de aanpak scooteroverlast geëvalueerd. Het project heeft in 2009 en 2010 plaatsgevonden. Binnen het project zijn samen met de politie Amsterdam Amstelland maatregelen benoemd gericht op het terugdringen van overlast en irritatie van scooters en het verhogen van de verkeersveiligheid. Hierbij is gekozen voor een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen. In de projectperiode zijn 2868 scooters gecontroleerd en 1141 bekeuringen uitgeschreven. 

Scooter controle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Scooter controle op de Sportlaan in 2009


Naast scootercontroles door de politie heeft de gemeente zorg gedragen voor educatie op scholen. Ook is de website www.zoekdegrensop.nl actief geweest en is het project uitgebreid gecommuniceerd. Uit de evaluatie blijkt dat een groot deel van de (sub)doelstellingen van het project gerealiseerd zijn. De overlast is daardoor op stedelijke schaal afgenomen. In de praktijk blijkt de overlast zich te concentreren rond specifieke plekken.

Burgemeester Van Zanen: “In 2011 blijft de politie doorgaan met de scootercontroles en zal de gemeente het gedrag van jongeren blijven monitoren. Extra inzet is nodig om de scooteroverlast structureel te bestrijden.” De informatie van de projectsite wordt opgenomen op de site van de gemeente, www.amstelveen.nl/veilig.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.