Bijgewerkt: 24 augustus 2019

Afdeling Amstelveen van het Rode Kruis zoekt vrijwilligers

Nieuws -> Informatief

Bron: Seline van Zwieten
03-09-2015

De afdeling Amstelveen van het Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor het uitvoeren van nieuwe activiteiten en het ondersteunen van de organisatie. Iedereen kent het Rode Kruis als hulporganisatie voor internationale en nationale noodhulp. Maar ook in Amstelveen zijn we actief. We zetten EHBO hulpverlening in bij evenementen. We verzorgen EHBO en reanimatie cursussen voor beginners en gevorderden. En we organiseren activiteiten gericht op zelfredzaamheid van mensen. Daarnaast worden allerlei projecten uitgevoerd die gericht zijn op sociale hulp aan chronisch zieken, gehandicapten en vereenzaamde mensen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het gebouw van het Rode Kruis afdeling Amstelveen op het Hueseplein 15


Wij blijven voortdurend ontwikkelen. Daarom worden de komende jaren nieuwe activiteiten worden opgezet. Daarvoor hebben wij nieuwe en jonge vrijwilligers nodig. Heel concreet zoeken wij:

-Een nieuw bestuurslid die verantwoordelijk wordt voor een reeks van activiteiten en projecten.  Tevens maak je deel uit van een bestuur dat gezamenlijk  optreedt en besluiten neemt.

-Een coördinator-projectleider collecten. Voor het organiseren van onze activiteiten en projecten zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de jaarlijkse collecte. Wij zoeken een vrijwilliger die dat de komende tijd, met nieuwe methodes, goed van de grond kan trekken.

-Een coördinator/projectleider jongeren. Wij willen deze nieuwe activiteit verder ontplooien en hebben daarvoor een jonge vrijwilliger nodig die ons daarbij kan helpen.

-Een vrijwilliger communicatie. Wij willen met ingang van het nieuwe jaar meer nadruk leggen op Public Relations en communicatie. Dat vereist specifieke deskundigheid, waarvoor wij graag een nieuwe vrijwilliger willen aantrekken. Deze zal ook onze website en Facebookpagina gaan beheren.

-Een vrijwilliger ICT en automatisering. Voor de ICT en automatisering ondersteuning van activiteiten en kantoorwerkzaamheden hebben wij een deskundige vrijwilliger nodig.

Wij bieden een plek in ons vrijwilligers bestand binnen een gezellige enthousiaste afdeling. Het biedt jou een maatschappelijk zinvolle en interessante functie. Je zet je in voor de lokale gemeenschap en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk binnen de grootste humanitaire organisatie ter wereld. Gelet op  de samenstelling van ons vrijwilligersbestand gaat onze voorkeur uit naar jongere kandidaten uit Amstelveen. Ook allochtone inwoners zijn van harte welkom.

Spreekt een van deze vacatures je aan en heb je interesse? Vraag dan een profiel van de functie aan bij de secretaris van het Rode Kruis, afdeling Amstelveen, Seline van Zwieten, telefoon 06 27547681 of e-mail naar secretaris@rodekruisamstelveen.nl Wil je je melden als kandidaat? Dat kan ook bij Seline van Zwieten. Wij gaan oriënterende gesprekken met kandidaten organiseren begin oktober 2015.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.