Bijgewerkt: 23 juli 2019

Amstelveen dingt niet mee naar titel Europese Jongerenstad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-02-2012

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen verwacht in 2015 niet over grote budgetten te beschikken voor de organisatie van een Europees jongerenjaar. De uitvoering van het reguliere jongerenbeleid biedt daarnaast te weinig ruimte voor de organisatie van zo’n enorm evenement.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college de afgelopen periode gekeken naar de mogelijkheden om mee te dingen naar de titel. Informatie is ingewonnen bij steden die eerder de titel binnensleepte zoals Rotterdam en Antwerpen. Hieruit is naar voren gekomen dat aan de titel geen rechtstreeks recht verbonden is op Europese subsidiering, begrotingen uiteenlopen van 10 tot 50 miljoen en dat de structurele effecten van het evenement nihil zijn.

raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Wethouder Herbert Raat (VVD) van jeugd:’Het college wil de basis van haar jongerenbeleid kunnen garanderen. We hebben dan ook niet de ambitie om mee te dingen naar de titel. Overigens geeft het college in het reguliere beleid wel invulling aan de criteria van het Europese jeugdforum, zoals verwoord in de raadsmotie:

Actieve participatie van jongeren in de samenleving
Open ruimte voor jongerencultuur
Ruimte voor informeel leren en samenwerking tussen verschillende generaties
Nieuwe/innovatieve aanpak van jeugdwerkloosheid
Multiculturalisme/integratie
Internationale jongerensamenwerking’

Evenementen op Amstelveense schaal

Het College wil graag meer evenementen voor jongeren in de stad faciliteren. Maar dan wel op Amstelveense schaal. Voor en door Amstelveense jongeren. De gemeente is bereid hier financieel en organisatorisch aan bij te dragen. Zo staat voor 2012 de organisatie van ‘de Kunstbende’, Bowlingbal event, Sanders Voetbaltoernooi II en Scatemania in het Stadshart op de agenda.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.