Bijgewerkt: 23 juli 2019

Amsterdam schaft reclamebelasting en hondenbelasting af

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amsterdam
17-09-2015

Amsterdam is een mooie, dynamische en diverse stad. Het college van B en W blijft zich komend jaar ervoor inzetten, dat het een plek is, waar iedereen mee kan doen, ook mensen met een kleine portemonnee, of een afstand tot de arbeidsmarkt – meldt de gemeente Amsterdam in een bericht.

In de begroting voor 2016 trekt het daarom geld uit om het leven goedkoper te maken voor Amsterdammers, om te werken aan een schonere stad en om de drukte in goede banen te leiden. Het op orde brengen van de stadsfinanciën gaat door, stapje voor stapje. De stadsbegroting voor 2016 bedraagt in totaal 6,4 miljard euro.

Minder belasting

De financiële plannen voor 2016 borduren voort op de afspraken uit het coalitieakkoord en de uitwerking daarvan in de Voorjaarsnota 2015. Er is geld voor onderwijs, veiligheid, en mensen die het financieel niet breed hebben. Het College schaft de reclamebelasting af, net als de hondenbelasting. Vanaf volgend jaar gaan huishoudens ook minder betalen voor de afvalstoffenheffing. In de Begroting 2016 is geld beschikbaar om schommelingen op te vangen in de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Op die manier wordt voor die kwijtschelding geen structureel beslag meer gelegd op de armoedegelden. Ook wordt volgend jaar de voortdurende erfpacht vervangen door een systeem van eeuwigdurende erfpacht.

Foto Amstelveen
(Foto Horus fotografie - 2015)

Wethouder Udo Kock, (D66) beheert de portefeuilles Financiën en Water in de gemeente Amsterdam


Financiën op orde

De stadsfinanciën en het op orde brengen daarvan blijven een voortdurend punt van intensieve aandacht voor het College. Wethouder Kock (Financiën): “Deze begroting is een stapje in de verbetering en modernisering van de stadsfinanciën. We werken hard om de financiën in rustig vaarwater te krijgen en zijn begonnen om van 44 versnipperde administraties die de stad rijk was één geheel te maken. Te midden van al die veranderingen leveren we een solide begroting af. Het samenbrengen, stroomlijnen en harmoniseren van de financiële organisatie is in het belang van de hele stad – het gaat immers om belastinggeld en het is onze dure plicht daar zorgvuldig mee om te gaan. Het op orde brengen van de financiën is taai en moeilijk; het duurt nog jaren, voordat we op het goede niveau zijn.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.