Bijgewerkt: 20 april 2014

Begrotingstekort Nederland naar 4,5 procent in 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: CPB
01-03-2012

Het Centraal Planbureau verwacht, dat het begrotingstekort (EMU saldo) in 2013 4,5 procent, ofwel 28 miljard euro bedraagt. De Nederlandse economie trekt na 2012 wel aan, te beginnen met een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 1¼ procent in 2013.

De economie ontwikkelt zich in 2012 slechter ten opzichte van de raming van afgelopen december. De belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in de ongunstige ontwikkeling van de economie in het vierde kwartaal van 2011. Daarbij is de gezinsconsumptie teruggelopen. Naast het lage consumentenvertrouwen is dit waarschijnlijk het gevolg van de verslechterde (pensioen-) vermogenspositie en dalende huizenprijzen. In 2012 is de inflatie 2¼procent en neemt de mediane* koopkracht af met 1¾ procent.

teulings Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Coen Teulings, directeur van het CPB tijdens het VNO-NCW congres bij KPMG Amstelveen in februari 2011


Het geraamde tekort in 2013 is 4,5 procent bbp. Het EMU-criterium* van 3 procent begrotingstekort wordt met 9 miljard overschreden. Bij ongewijzigd beleid is het tekort 4,1 procent bbp in 2014 en 3,3 procent in 2015. De werkloosheid loopt in 2013 waarschijnlijk op naar 6 procent, ofwel 545.000 personen.

Als gekeken wordt naar de gehele kabinetsperiode (2011-2015) dan komt de gemiddelde economische groei naar verwachting uit op 1 procent, terwijl er bij de start van het kabinet Rutte in 2010 met 1¼procent werd gerekend. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de recessie van eind 2011-begin 2012. Het groeiverlies wordt niet geheel goedgemaakt in latere jaren. Vooral daardoor komt het geraamde begrotingstekort in 2015 16 miljard hoger uit dan werd verwacht aan het begin van de kabinetsperiode. De staatsschuld stijgt tot 76 procent bbp in 2015.

Dit zijn de conceptcijfers voor het Centraal Economisch Plan 2012 (CEP), waarin de economische raming voor 2012 en 2013 wordt gegeven. Dit jaar wordt het CEP op verzoek van het kabinet aangevuld met een actualisatie van de economische verkenning voor de jaren 2014 en 2015. De vandaag vrijgegeven cijfers zijn voorlopig, want de raming kan de komende weken nog bewegen. De definitieve ramingen worden op dinsdag 20 maart gepresenteerd. Lees ook: Kerngegevens 2011-2015 voor het concept-CEP 2012 (pdf)

* bruto binnenlands product = is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar

* mediane = In de statistiek is de mediaan het midden van een verdeling, of gegevensverzameling; de mediaan is een centrummaat.

* EMU-criterium = Economische en Monetaire Unie-criteriumAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.