Bijgewerkt: 22 augustus 2019

Belangrijke rol ouders voor studerend kind

Nieuws -> Informatief

Bron: Nibud
14-08-2012

Zes op de tien studenten krijgen geld van hun ouders: uitwonende gemiddeld 233 euro per maand en thuiswonende 100 euro per maand. Twee derde van alle ouders betaalt specifieke uitgavenposten voor hun kind, voornamelijk het collegegeld, de zorgverzekering en studieboeken.

Zonder deze financiële steun komen studenten niet rond. Studenten die naar eigen zeggen een goede financiële opvoeding hebben gekregen, blijken beter met hun geld om te gaan dan studenten bij wie dat niet het geval is. Bij studenten die niet lenen komt dit bij 1 op de 3 doordat ouders het afraden. Dit blijkt uit het ‘Nibud-studentenonderzoek 2011-2012’*.

Om ouders vanwege hun belangrijke rol beter bij te staan heeft het Nibud de Geldwijzer Studenten compleet vernieuwd. In deze totaal herziene uitgave komen de laatste inzichten omtrent studenten en financieel gedrag aan bod en krijgen ouders advies over de manieren waarop ze hun kinderen financieel kunnen ondersteunen.

Student leent niet als ouders het afraden

Ruim drie kwart van de studenten vindt, dat hij of zij goed is opgevoed als het om geld gaat. Deze studenten sparen meer, komen makkelijker rond en houden hun administratie beter bij dan studenten die naar eigen zeggen een minder goede financiële opvoeding hebben gehad. Het belang van financiële opvoeding wordt hiermee bevestigd.

Het Nibud ziet, dat ouders betrokken zijn bij de financiële situatie van hun studerende kinderen. Hun mening over bijvoorbeeld lenen is vaak doorslaggevend voor hun kinderen: 35% van de studenten die niet lenen, doet dit niet, omdat het wordt afgeraden door de ouders.

studenten Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Zonder de financiële steun van de ouders komen studenten niet rond


Ouders betalen en sparen mee

Het Nibud ziet, dat financiële steun van ouders noodzakelijk is om rond te komen. Toch wijst het instituut op de eigen verantwoordelijkheid om rond te komen. Zes op de tien ouders geeft hun studerende kind een vast bedrag per maand. Voor thuiswonenden is dat gemiddeld 100 euro per maand, voor uitwonenden 233 euro per maand.

Hoe ouder de student, hoe minder vaak door ouders wordt bijgedragen aan de studie. Naast het betalen van verschillende uitgaveposten zoals collegegeld, zorgverzekering, kamerhuur, studieboeken en/of een maandelijkse bijdrage, sparen 2 op de 10 ouders voor hun kind. Ook leent 6% van alle studenten geld van hun ouders.

Nibud adviseert in dit laatste geval, dat er duidelijke afspraken gemaakt worden door de ouders en hun kinderen, zodat de studenten weten, wat ze na hun studie moeten gaan terugbetalen.

Nieuwe Geldwijzer Studenten

In het boek Geldwijzer Studenten wordt precies uitgelegd, hoe studenten op een slimme manier met een studentenbudget kunt rondkomen. Ze krijgen uitgelegd hoe de studiefinanciering werkt, wat de mogelijkheden zijn rondom lenen, hoeveel ze kunnen bijverdienen en hoe de belastingteruggave en zorgtoeslag werkt. Ouders krijgen uitleg over de verschillende mogelijkheden om hun kind financieel te ondersteunen. Alle nieuwste inzichten rondom het  planmatig met geld omgaan komen uiteraard ook aan bod.

De nieuwe Geldwijzer Studenten wordt vanaf 27 augustus 2012 geleverd en is vanaf vandaag te bestellen in de webwinkel van het Nibud. Naar het Nibud-Studentenonderzoek 2011-2012 (pdf). Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Platform Wijzer in geldzaken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.