Bijgewerkt: 21 september 2019

Bibliotheek Middenhoven wordt in 2012 gesloten

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelland Bibliotheken
02-05-2011

De aangekondigde gemeentelijke korting op de subsidie van Amstelland Bibliotheken heeft een forse ingreep in de bedrijfsvoering noodzakelijk gemaakt. Hierbij heeft Amstelland Bibliotheken zich mede laten leiden door te kiezen voor kwaliteit en in mindere mate voor kwantiteit.

Kempkes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Christine Kempkes, directeur Amstelland Bibliotheken


“Concreet betekent dit, dat we niet in alle bibliotheken alle diensten met de kaasschaaf methode korten maar kiezen voor een optimale, vaak zelfs verbeterde, dienstverlening maar dan met minder fysieke locaties”, zo licht directeur Christine Kempkes de keuze toe. Ook de technologische ontwikkelingen, de opkomst van het internet en social media als bron van informatie en advies, de veranderende vrije tijdsbesteding van mensen, de vergrijzing en veranderende samenstelling van de bevolking hebben een grote invloed op de rol en werkwijze van de bibliotheek en op onze keuze.

Na een intensieve beoordeling van de diverse strategische opties is in Amstelveen gekozen voor het sluiten van onze bibliotheek in Middenhoven. Hierbij is het belangrijk te weten, dat naast de gemeentelijke beslissing om de begane grond aan het Stadsplein een commerciële invulling te geven, de gemeente ook heeft aangekondigd, dat zij de potentie van bibliotheek Westwijk mee wil nemen bij de herontwikkeling van winkelcentrum Westwijk. De voorgenomen sluiting leidt wel tot reductie van arbeidsplaatsen maar vooralsnog niet tot gedwongen ontslagen.

“Door de sluiting is een fysiek bezoek aan bibliotheek Middenhoven vanaf 2012 niet meer mogelijk. Als alternatief voor een bezoek kunnen onze overige bibliotheken dienen. Wij begrijpen, dat dit niet voor iedereen een passend alternatief is en betreuren de ontstane situatie. Echter, diezelfde situatie is voor ons ook een uitdaging. Zo ontwikkelen wij volop plannen en onderzoeken wij, hoe wij onze dienstverlening kunnen aanpassen en verbeteren om iedereen, inclusief de scholen, ook zonder fysieke bibliotheek in de buurt toch volop te laten profiteren van onze diensten”, vervolgt Christine Kempkes.

Orion Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De gezamenlijke ingang van de bibliotheek, van RTV-Amstelveen en de Vereniging Historisch Amstelveen in Orion, in de wijk Middenhoven


Nu al kan er via de website uitgebreid gezocht worden, kan men te weten komen, of het gewenste materiaal aanwezig is en kan dit eventueel direct gereserveerd worden. Ook een verlenging van de leentermijn is via de website zo geregeld, evenals het maken van een overzicht van eerder geleende titels, details van financiële posten, van alle reserveringen en de keuze om uit meer dan zestig rubrieken geïnformeerd te worden, zodra er nieuwe aanwinsten zijn. Met de inleverattentie wordt iedereen gewezen op de bijna verlopen uitleenperiode en kunnen telaatgelden voorkomen worden.

Als mogelijke nieuwe dienst overwegen wij een ‘bestel & haal’ service. Hierbij worden de, via onze website, bestelde items samengevoegd en als pakket klaargelegd in een Amstelland bibliotheek naar keuze. Handig voor mensen met weinig tijd, het pakket hoeft alleen nog maar even opgehaald te worden.

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen kan zich op de website www.amstelland-bibliotheken.nl aanmelden voor de nieuwsbrief. Meer over de achtergronden en gevolgen van de sluiting van bibliotheek Middenhoven is ook te lezen op de website www.amstelland-bibliotheken.nl/MH2012.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.