Bijgewerkt: 22 augustus 2019

Bijna 20 duizend euro per jaar voor pensioen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
19-02-2011

Eind 2008 hadden alle personen in Nederland tot 65 jaar een pensioenaanspraak van gemiddeld 8.100 euro opgebouwd. Dit bedrag bestaat uit 4.600 euro AOW en 3.500 euro arbeidsgerelateerd pensioen- meldt het CBS.

Als iedereen tot zijn 65ste in hetzelfde tempo pensioen blijft opbouwen, is de te bereiken pensioenaanspraak gemiddeld 19 800 euro. Bij werknemers is deze aanspraak het hoogst.

Helft pensioen bestaat uit AOW

Bijna de helft van de te bereiken jaarlijkse pensioenaanspraak is AOW, namelijk 9.800 euro. Voor ieder jaar, dat iemand tussen de 15 en 65 jaar in Nederland woont, wordt 2 procent AOW opgebouwd. Het arbeidsgerelateerd pensioen bedraagt 10 duizend euro.

Werknemers hebben hoogste werkgerelateerde pensioenaanspraken

Werknemers hebben met 24 900 euro per jaar de hoogst te bereiken pensioenaanspraak. Dit komt, doordat ze relatief veel pensioen via hun werkgever opbouwen. In 2008 was dit 15 300 euro. Ruim 60 procent van de bevolking van 15 tot 65 jaar is werknemer.

Inactieven moeten het vooral hebben van AOW

Inactieven zijn voor hun oudedagsvoorziening vooral afhankelijk van de AOW. De arbeidsgerelateerde pensioenaanspraken die zij hebben, zijn vaak opgebouwd in de periode voordat zij inactief werden. De meeste inactieven gaan er bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd financieel op vooruit, vanwege het lage inkomen voor pensionering. Ruim 30 procent van de bevolking van 15 tot 65 jaar behoort tot de inactieven.

gepensioneerden Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

Eind 2008 hadden alle personen in Nederland tot 65 jaar een pensioenaanspraak van gemiddeld 8.100 euro opgebouwd


Zelfstandigen regelen zelf aanvullend pensioen

De arbeidsgerelateerde pensioenaanspraken van zelfstandigen zijn betrekkelijk laag. Zij treffen vaak zelf voorzieningen voor hun pensioen, onder meer door lijfrenteverzekeringen. Ook beschikt een groot deel van de zelfstandigen over vermogen waarop zij terug kunnen vallen om de oude dag te financieren. Gemiddeld hebben zij een groter vermogen dan werknemers of inactieven. Bijna 7 procent van de bevolking van 15 tot 65 jaar is zelfstandige.

AOW?

Algemene Ouderdomswet. Deze volksverzekering is de basisvoorziening in de vorm van een basisuitkering voor alle inwoners van Nederland vanaf 65 jaar. Het is bij dit basispensioen niet van belang, of iemand heeft gewerkt, of dat AOW-premie is betaald. Belangrijk is, of een persoon in Nederland woont, of werkt. De overheid staat garant voor de AOW-uitkeringen. Dit wordt gefinancierd door een omslagstelsel.

Pensioenregeling via de werkgever: Arbeidsgerelateerde pensioenopbouw

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen.

-Het eerste onderdeel is het collectieve ouderdomspensioen, dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW).

-Het tweede onderdeel is de collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw.

Onder het derde onderdeel vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) het eerste en tweede onderdeel aan te vullen. Naast de genoemde onderdelen, kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.