Bijgewerkt: 21 augustus 2019

CV-ketels hoeven niet vervangen worden na 2020

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
06-02-2011

Nederlandse huishoudens hoeven hun cv-ketels (centrale verwarmingsketel) niet te vervangen als gevolg van de veranderende samenstelling van het gas in Nederland na 2020. De maat voor het lucht/gasmengsel, dat naar de brander wordt toegevoerd, de Wobbe-index, blijft de huidige smalle bandbreedte houden. Daardoor verandert er weinig voor het functioneren en afstellen van de cv-ketels.

Groen gas

De gassamenstelling in Nederland is aan verandering onderhevig. In de toekomst zal er bijvoorbeeld meer groen gas in omloop komen en Nederland zal in de toekomst meer gas moeten importeren, omdat de Nederlandse gasvoorraad eindig is. Dit gas, afkomstig uit bijvoorbeeld Noorwegen, of Rusland of andere delen van de wereld, is echter van een andere samenstelling, dan het gas dat in Nederland in de grond zit.

Kleine aanpassing

Nederlandse huishoudens krijgen pas vanaf 2020 te maken met een nieuwe samenstelling van het gas, dat zij gebruiken voor hun cv-ketels. Ook in de periode na 2020 zal de huidige smalle bandbreedte voor de Wobbe-index echter gehandhaafd blijven. Daardoor blijven de huidige cv-ketels dezelfde samenstelling van gas ontvangen en kunnen zij, mogelijk na een kleine aanpassing, blijven functioneren.

CV-ketel  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het regelpaneel van een CV-ketel


Duidelijkheid voor consument

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat nu de verdere details onderzoeken die nodig zijn om de overgang naar een meer internationale gasaanvoer vanaf 2020 probleemloos te laten verlopen. Het ministerie wil zo snel mogelijk duidelijkheid voor de consument.

Ook wordt gestreefd naar duidelijkheid voor de sector, de installateurs en fabrikanten. Uitgangspunt voor het ministerie blijft dat bij het toelaten van ander gas er geen extra risico´s mogen zijn voor de veiligheid van burger en werknemer.

Groen gas?

Biogas, groen gas, of stortgas is een gasmengsel, dat ontstaat als gevolg van biologische enzymatische processen. De hoofdbestanddelen van biogas zijn methaan en koolstofdioxide. Het gas ontstaat als gevolg van vergisting (een anaeroob proces) van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil. Als restproduct blijft digestaat (vergiste mest) over. Een voorbeeld van een biogas, dat op natuurlijke wijze ontstaat is moerasgas.

Wobbe-index?

De Wobbe-index (WI) of Wobbe nummer is een indicator van de uitwisselbaarheid van gasvormige brandstoffen, zoals aardgas, vloeibaar petroleum gas (LPG), en stadsgas en wordt vaak gedefinieerd in de specificaties van de gasvoorziening bij de nutsbedrijven.

De Wobbe-index is een belangrijke karakteristiek van brandstofgassen. Het is een maat voor de uitwisselbaarheid van verschillende gassen op een bepaalde brander. Gassen met eenzelfde Wobbe-index geven eenzelfde thermisch vermogen op een gegeven brander.

De Wobbe-index (W) is de verhouding van de verbrandingswaarde, of calorische waarde van het gas (H) en van de vierkantswortel uit de relatieve dichtheid van het gas. Het was de Italiaan Goffredo Wobbe, een ingenieur van het gasbedrijf van Bologna, die in 1927 dit verband als eerste formuleerde. De grootheid werd daarom naar hem genoemd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.