Bijgewerkt: 21 september 2019

College Amstelveen investeert miljoenen in onderwijshuisvesting

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-05-2011

Burgemeester en wethouders van Amstelveen investeren komende jaren circa 79 miljoen euro in onderwijshuisvesting. Goede gebouwen zijn belangrijk om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden. De gemeenteraad behandelt naar verwachting dit onderwerp op 8 juni 2011.

Wethouder Herbert Raat (VVD) van Onderwijs:’Goed onderwijs is belangrijk voor inwoners en bedrijven in Amstelveen. De kwaliteit van het onderwijs is hier over het algemeen goed, maar dit is geen reden om achterover te leunen. Daar waar mogelijk moet de lat nog hoger.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD) tijdens een raadsvergadering


Goede schoolgebouwen dragen hieraan bij. In deze economische mindere tijden is onze investering ambitieus te noemen, maar iedere euro die in onderwijs wordt gestopt verdient zich dubbel en dwars terug. Een goed onderwijsklimaat leidt tot mondige en goed opgeleide inwoners en bevordert de economische bedrijvigheid’.

Op www.amstelveen.nl/onderwijshuisvesting kunnen belangstellenden per school de investeringsplannen voor de schoolgebouwen vinden. Hieronder een aantal plannen kort uitgelicht.

Nieuwbouw 1ste Montessori, Roelof Venema en Martin Luther King

Voor de 1ste Montessori- en de Roelof Venemaschool werd oorspronkelijk uitgegaan van uitbreiding. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat totale nieuwbouw verstandiger is. De schoolbesturen Amstelwijs en Amstelland leveren een bijdrage in de extra kosten. De Martin Luther King school krijgt ook nieuwbouw. Reden hiervoor is onder meer dat aan de optie van het gebruik maken van het gebouw van De Schakel te veel haken en ogen kleven.

Piet Hein

Tot nu toe maakte de investering voor de nieuwe huisvesting van de Piet Hein deel uit van de exploitatieopzet van de A9. Om de voortgang van de nieuwbouw niet te laten afhangen van de ontwikkelingen rond de A9 is besloten deze koppeling los te laten. Dit om een snellere oplossing voor de huisvestingsproblematiek mogelijk te maken. 

Nader overleg De Westwijzer, Wending en Schakel

Met schoolbestuur Amstelwijs wordt gesproken over de toekomstige huisvestigingsscenario’s van De Westwijzer, Wending en Schakel. Op het moment, dat er concrete plannen/voorstellen zijn besluiten het college en de gemeenteraad hier als nog over.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.