Bijgewerkt: 23 september 2019

College Amstelveen stopt per direct jongerenwerk Cardanus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-05-2011

Voortzetting overig welzijnswerk

Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben na zorgvuldige afweging en behandeling in de commissie Burgers en Samenleving besloten het jongerenwerk per direct stop te zetten bij de Stichting Cardanus. Eerder stelde het college de besluitvorming hierover uit, omdat Cardanus in een zienswijze stelde hierdoor failliet te gaan.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Wethouder Koops (ChristenUnie) van welzijn:’Welzijnswerk is heel belangrijk voor onze gemeente. Toen we van Cardanus hoorden, dat zij mogelijk failliet zou gaan hebben we in overleg met hen een onafhankelijk adviseur (KPMG) naar hun financiële gegevens laten kijken. Uit de rapportage van KPMG blijkt, dat het voorgestelde besluit ten aanzien van het jongerenwerk de continuïteit van Cardanus niet direct in gevaar brengt’.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Wethouder Raat (VVD) van jeugd en financiën:’Vanaf 1 januari 2012 zouden we het jongerenwerk al bij Cardanus weghalen. Het college constateert, dat Cardanus onvoldoende kan garanderen, dat jongerenwerkers op straat hun taak adequaat kunnen vervullen. Vandaar dat is besloten de subsidie op het jongerenwerk per 1 mei 2011 met € 200.000 te verlagen en versneld zelf het jongerenwerk op te zetten, zodat er geen gaten vallen’.

Voortzetting welzijnswerk

Cardanus organiseert in Amstelveen voor een groot deel het welzijnswerk. Voor alle verschillende onderdelen ontvangt zij subsidie. Onlangs zijn extra subsidies aangevraagd voor totaal € 136.981 voor aanvullende inzet. De inzet betreft voor 2011: Peuterspeelzalen: € 111.193; Participatie peuterspeelzalen in brede schoolprojecten € 10.000; Vrijwilligerscentrale: € 5.500; Buurthulpdienst/gespecialiseerde vrijwilligersketen: € 10.288.

Het college vindt het belangrijk, dat het huidige welzijnswerk, met uitzondering van het jongerenwerk, vooralsnog bij Cardanus wordt voortgezet en heeft opnieuw een aanvullende subsidie voor peuterspeelzaalwerk toegekend. Zo kan dit werk worden gecontinueerd totdat de harmonisatie is afgerond.

 Wethouder Koops: ‘Dit heeft de gemeente vorig jaar al besloten bij het raadsvoorstel over die harmonisatie. Als we geen aanvullende subsidie verstrekken, moet Cardanus een aantal peuterspeelzalen sluiten. Dat lijkt ons geen goed plan. Om die reden verstrekken wij een aanvullende subsidie voor dat doel’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.