Bijgewerkt: 18 januari 2021

College Amstelveen wil maximaal 45 % van de Eneco aandelen verkopen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-09-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën en Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het voorstel voor behoud van de meerderheidspositie van Eneco aandelen:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

De inhoudelijke en duurzame discussie over het behoud van Eneco aandelen heeft ertoe geleid, dat er meerdere ondersteunende berichten binnenkomen over dit onderwerp. Zo ontvingen wij afgelopen weekend een bericht van burgemeester mr. Wil van den Berg van de gemeente Ferwerderadiel. Hij is, net zoals het Amstelveense college van B en W, van mening, dat gemeenten de meerderheidspositie als overheden in de algemene vergadering van aandeelhouders niet zo maar moeten opgeven. Zijn voorstel is om maximaal 45 procent van het aandeelkapitaal te verzilveren, zodat de overheidsmeerderheidspositie gehandhaafd blijft.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com/Gemeente Amstelveen - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën en Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid


Door maximaal 45 procent, indien nodig gefaseerd, te verkopen houden de overheden de garantie, dat de huidige duurzaamheidsstrategie voor langere tijd door Eneco wordt voortgezet. Zo komen volgens hem de gemeenten die een deel van de opbrengst nodig hebben ook aan bod. Ook hij ziet het belang van het verduurzamen van de energiebehoefte op de lange termijn in plaats van het op korte termijn binnenhalen van de financiële hoofdprijs. Burgemeester Van den Berg is voornemens deze lijn uit te zetten tijdens de aandeelhouderscommissie (AHC).

Het college van B en W heeft hier tijdens haar B en W vergadering van dinsdag 5 september over gesproken. Wij ondersteunen de gedachte, die past bij onze ingezette lijn, om het meerderheidsbelang van aandelen van Eneco te behouden. En om raadsleden uit alle aandeelhoudende gemeenten vóór 31 oktober 2017 op deze lijn te krijgen. Dit hebben wij burgemeester Wil van den Berg gisteren laten weten.

Wij vinden het belangrijk u hiervan op de hoogte te stellen vanwege de door AHC georganiseerde bijeenkomst ter ondersteuning van de besluitvorming vanavond van 20:00-21:30 uur in het raadhuis van Heemstede (Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede). Hierover ontving u op 18 augustus jl. informatie.'

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder Financiën, Peter Bot wethouder DuurzaamheidAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.