Bijgewerkt: 18 september 2019

College Amstelveen wil schooluitval voorkomen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-05-2011

Handhaving van de leerplicht is een belangrijk middel om te zorgen, dat jongeren een goede basis krijgen en volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Schooluitval en veel spijbelen is vaak een voorbode van problemen. Daarom wil het college van Amstelveen hier sterker op inzetten.  Dit blijkt uit een brief van VVD wethouder onderwijs Herbert Raat aan de gemeenteraad.

Toename verzuimmeldingen

Het afgelopen jaar is het aantal verzuimmeldingen enorm toegenomen (2010- 2011 tot op heden 973 dossiers, 2009-2010 971). Dit komt doordat verzuim beter geregistreerd wordt op scholen. Een melding vraagt om een vervolg, dan is er meer kans, dat jongeren binnenboord blijven. De school handelt beginnend verzuim  in eerste instantie zelf af.

Heeft dit niet het gewenste effect, dan spreekt een leerplichtambtenaar de leerling aan tijdens het leerplichtspreekuur. Het HWC, de Panta Rhei, het Amstelveen College, MBO Wellantcollege en het ROC werken op goede wijze samen met de gemeente. Het college is echter ontevreden over het Keizer Karel College, die geen medewerking aan het preventief leerplichtspreekuur wil verlenen.

Raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Pleisters plakken

Het college van B en W wil, dat leerlingen die verzuimen in een vroeg stadium een huisbezoek van leerplicht krijgen, om verdere schooluitval te voorkomen. Op dit moment krijgen jongeren pas een huisbezoek door gezinscoaches, als het op straat uit de hand loopt.

‘Nu zijn we vooral pleisters aan het plakken als het mis gaat. Beter zou zijn om bij de eerste signalen op school bij te sturen. Bij de vaststelling van het nieuwe jongerenbeleid in juni moeten we met de gemeenteraad keuzes maken’, aldus wethouder Herbert Raat.

Thuiszitters

Ook jongeren die van school zijn gestuurd zorgen soms voor overlast. Zo is er momenteel een Amstelveense jongen die in afwachting van plaatsing op Rebound Amstelland en Meerlanden thuis zit en ’s avonds voor problemen zorgt in de buurt. Rebound stelt, dat een intake gesprek pas eind mei kan plaatsvinden.

Het college vindt dit ongewenst. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Herbert Raat gaan dan ook in gesprek met deze onderwijsinstelling om ze op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Nieuwe jongerenwerk

Het college gaat vanaf 2012 het jongerenwerk anders vormgeven. Vooruitlopend worden signalen van straatcoaches, toezichthouders en leerplichtambtenaren gezamenlijk opgepakt. Indien nodig spreekt het college andere partijen aan op hun verantwoordelijkheid. Dit in het belang van Amstelveense jongeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.