Bijgewerkt: 16 november 2018

De Stichting BOTCA vraagt uw aandacht

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting BOTCA
19-12-2012

In nauw overleg met een adviseur van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland is in november 2011 gestart met de oprichting van de Stichting BOTCA ( Beveiliging Ouderen Tegen Criminaliteit in Amstelveen). Na een zeer constructief overleg met de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder bleek, dat de Stichting in een grote behoefte zal kunnen voorzien.

Hoewel de gemeente Amstelveen het initiatief ondersteunt en blijk heeft gegeven van de mogelijkheid van enige financiële ondersteuning, zal de Stichting afhankelijk zijn van (mogelijke) subsidies, donaties, legaten en fondsen.

Wat doet Stichting BOTCA?

Uit wooncijfers van de gemeente is gebleken, dat er in Amstelveen nog veel ouderen (gelukkig) zelfstandig wonen. Maar zelfstandigheid betekent ook: kwetsbaarheid. Uit recent onderzoek is helaas ook gebleken, dat er een groot aantal (vereenzaamde) zelfstandig wonende ouderen zijn die wellicht nóg kwetsbaarder zijn. Gebleken is ook, dat veel van deze ouderen helaas nogal eens het doelwit zijn van ongewenst bezoek van medewerkers van de firma “List & Bedrog”.

Zowel vanuit de gemeente als door de politie werd en wordt op grote schaal voorlichting gegeven over veiligheidsmaatregelen. Toch zijn veel ouderen nog te goeder trouw, doen gewoon de deur open als er wordt aangebeld en geloven maar al te makkelijk, dat de persoon die voor de deur staat ook werkelijk van de bank, het nutsbedrijf of de post is. En als je ook misschien niet vaak bezoek krijgt, ben je al snel blij met wat afleiding. En hiervan wordt door deze malafide aanbellers nu juist misbruik gemaakt.

kierstand Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

Een deurkierstandhouder


Er zijn een aantal eenvoudige hulpmiddelen die het ongewenste bezoek makkelijk op afstand (= buiten de deur) kunnen houden. De deurkierstandhouder is daar een mooi voorbeeld van. Deze kunnen zelfs bij de gemeente worden aangevraagd door de minder draagkrachtige die wonen in een woning van de wooncorporatie, maar er zijn meerdere mogelijkheden van beveiliging.

Waarom financiële ondersteuning?

De doelstelling van de Stichting BOTCA is om veiligheidsmiddelen in bruikleen te geven aan bewoners die daarvoor in aanmerking komen. Dat kàn een deurkierstand-houder zijn, maar ook andere vormen van beveiligingsmiddelen zijn mogelijk. Hierbij kan men denken aan spionkijkgaatjes/ digitale deurspion in de voordeur, waarschuwingssystemen in de gang die aangeven, dat de deur niet zomaar geopend moet worden, registratie-videocamera’s die zien wie er voor de deur staat, of andere beveiligingscamera’s ter bevordering van de opsporingsmogelijkheden van de regiopolitie. Afhankelijk van de woonsituatie kan voor een bepaald systeem worden gekozen.

deurspion Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De digitale deurspion werkt met een kleine videocamera en een beeldschermpje


Uitgangspunt van de Stichting is, dat de goederen, die eigendom blijven van de Stichting, worden aangeschaft bij een geselecteerde leverancier. Op afroep worden de beveiligingsmiddelen dan geplaatst, waarbij de bewoner tekent voor deze bruikleen. Zodra de bewoner de woning verlaat, zal het bedrijf de aangebrachte voorzieningen weer ophalen.

Omdat de Stichting zich richt op de (vereenzaamde) zelfstandig wonende ouderen, zijn wij in gesprek met instanties die voor ons de signaalfunctie kunnen bekleden met betrekking tot het “vinden” van deze doelgroep.

Inmiddels heeft een constructief overleg met deze betrokken partijen plaatsgevonden op het gemeentehuis, waarbij zowel de burgmeester als de betreffende wethouder aanwezig waren. Dit overleg zal in binnenkort een vervolg krijgen.

Wat kunt U voor ons doen?

Wekelijks treft u wel een artikel aan in de lokale kranten over een oudere die wederom de dupe is geworden van malafide praktijken. Als u de bovengenoemde problematiek herkent en u de Stichting structureel, of eenmalig zou willen ondersteunen met een financiële bijdrage, die het mogelijk maakt onze doelstellingen te realiseren, dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor. De Stichting beschikt over een ANBI status, wat het wellicht makkelijker, en nóg aantrekkelijker, voor u maakt om ons te ondersteunen.

Wij bevelen de Stichting van harte bij u aan en in afwachting van een (hopelijk) gunstige beslissing, verblijven wij, met vriendelijke groet,

Bram Bol, voorzitter Stichting BOTCAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.