Bijgewerkt: 26 juni 2019

De economie is met 0,7 procent gegroeid eind 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
14-02-2014

Volgens de eerste raming van het CBS is de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2013 met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Na een bescheiden groei in de voorafgaande kwartalen zet het herstel van de Nederlandse economie daarmee versneld door. Het aantal banen van werknemers nam in het vierde kwartaal nog wel af, met 8 duizend ten opzichte van een kwartaal eerder.

In het derde kwartaal bedroeg deze afname nog 41 duizend banen. Bij de berekening van de kwartaal-op-kwartaalontwikkelingen is gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. In het vervolg van dit bericht wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het vierde kwartaal van 2013 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012.

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 is de omvang van de economie eveneens 0,7 procent groter. Het vierde kwartaal van 2013 had evenveel werkdagen als het vierde kwartaal een jaar daarvoor. De investeringen in vaste activa waren in het vierde kwartaal 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Met name in bedrijfswagens werd meer geïnvesteerd. Maar ook de investeringen in bedrijfsgebouwen, machines en installaties, en computers waren hoger dan een jaar eerder. De investeringen in woningen en in grond-, weg- en waterbouwkundige werken waren daarentegen lager dan een jaar eerder.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Bruto binnenlands product: volume tussen 2007 en 2013


Lichte groei uitvoer

Er werd in het vierde kwartaal 0,4 procent meer uitgevoerd dan een jaar eerder. De uitvoer van Nederlandse goederen was 1,5 procent hoger, de wederuitvoer 0,2 procent. Onder wederuitvoer worden goederen verstaan die worden ingevoerd en na een kleine bewerking Nederland weer verlaten. De invoer was 0,9 procent lager dan een jaar eerder.

Met name de uitvoer van rubber- en kunststofproducten was in het vierde kwartaal veel groter dan een jaar eerder. De uitvoer van aardolieproducten en chemische producten was daarentegen kleiner.

Beperkte afname consumptie

Huishoudens hebben in het vierde kwartaal 0,8 procent minder besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De consumptie krimpt nu bijna drie jaar achtereen. Vooral aan energie en brandstoffen werd in het vierde kwartaal minder besteed dan een jaar eerder, maar ook aan voedings- en genotmiddelen. De consumptie van duurzame goederen zoals auto’s, kleding en meubelen lag wel hoger dan een jaar eerder. Er werden met name meer personenauto’s gekocht.

De consumptie door de overheid was in het vierde kwartaal 0,6 procent lager dan een jaar eerder. Dit is vooral toe te schrijven aan de teruggelopen uitgaven aan het openbaar bestuur. Aan zorg is nog wel meer uitgegeven dan een jaar eerder. De toegevoegde waarde van de industrie was in het vierde kwartaal 2,3 procent hoger dan een jaar eerder, die van de delfstoffenwinning 2,1 procent. De toegevoegde waarde van handel, vervoer en horeca was 1,2 procent hoger, die van de bouw 0,3 procent. Dalers waren er ook. De toegevoegde waarde van informatie en communicatie lag 3,1 procent lager dan een jaar eerder, die van de zakelijke dienstverlening 0,2 procent.

134 duizend banen minder ten opzichte van een jaar eerder

In het vierde kwartaal van 2013 waren er 134 duizend werknemersbanen minder dan in het vierde kwartaal van 2012. Dit is een daling van 1,7 procent. De afname van het aantal banen was met 38 duizend het grootst in de zorg. Procentueel gezien verloor de bouwnijverheid de meeste banen (8 procent).

Over hele jaar 2013 krimp van 0,8 procent

Over het hele jaar 2013 was de omvang van de economie 0,8 procent lager dan in 2012. Er werd 1,3 procent meer uitgevoerd, maar 0,5 procent minder ingevoerd. Ook werd er 4,9 procent minder geïnvesteerd. De consumptie door huishoudens was 2,1 procent lager, de consumptie door de overheid 0,7 procent. Gemiddeld over heel 2013 waren er 138 duizend werknemersbanen minder dan in 2012. Nog niet eerder was er in één jaar tijd zo’n forse daling van de werkgelegenheid.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Aantal openstaande vacatures, seizoen gecorrigeerd tussen 2007 en 2013


97.000 vacatures

Eind december 2013 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 97 duizend vacatures open. Dat zijn er 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. Hiermee neemt het aantal vacatures voor het tweede kwartaal op rij toe. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De toename van het aantal vacatures is geheel toe te schrijven aan de particuliere bedrijven. Bij nagenoeg alle sectoren was er sprake van een lichte stijging. De  financiële instellingen waren een uitzondering, hier nam het aantal vacatures af. Eind 2013 telde deze bedrijfstak 6 duizend vacatures.  Het aantal vacatures bij de overheid bleef gelijk.

De ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures wordt bepaald door nieuwe en vervulde vacatures. In het laatste kwartaal van 2013 zijn er 146 duizend vacatures ontstaan, dit zijn er duizend meer dan een jaar eerder. Voor het eerst in twee jaar nam hiermee ook het aantal nieuwe vacatures op jaarbasis toe. Het aantal vervulde vacatures lag in het vierde kwartaal nog wel lager dan een jaar eerder en kwam uit op 149 duizend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.