Bijgewerkt: 25 augustus 2019

Een sociale leerkracht is het beste voor de leerlingen

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
20-06-2016

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau, dat vandaag verscheen. In totaal zijn 160 onderwijsmaatregelen voor leerlingen van basisscholen tot aan de universiteit onderzocht.

Andere conclusies uit het onderzoek zijn, dat kinderen met een leerachterstand het meeste baat hebben bij algemene maatregelen om het onderwijs te verbeteren en kinderen het best presteren in een klas met kinderen op hun eigen niveau. Hoe je beter met leerlingen om kunt gaan, kunnen leraren via coaching en feedback leren. Kinderen met een leerachterstand hebben niet alleen baat bij specifiek op hen gerichte maatregelen, maar ook van algemene maatregelen zoals kleinere klassen, lezen in de vakantie, een maand extra kleuteren voor alle kinderen of een extra week school.

Een specifiek op de leerlinggerichte maatregel is bijvoorbeeld het geven van extra lessen aan die leerling. Verder blijkt, dat leerlingen zich weliswaar optrekken aan slimmere klasgenoten, maar dat ze de beste resultaten halen in een klas met kinderen van hun niveau. Dit laatste geldt alleen als er hoge eisen gesteld worden aan alle leerlingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren


Het CPB constateert, dat het Nederlandse onderwijssysteem relatief goed werkt. Het onderzoek beschrijft ruim 60 maatregelen die de prestaties van kinderen kunnen verhogen, maar is geen evaluatie van het bestaande beleid. Daarnaast beschrijft het CPB maatregelen die juist niet effectief zijn, of zelfs een negatief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen, zoals het aanbieden van extra lessen aan leerlingen met kleine leerachterstanden.

De reeks Kansrijk Beleid is een gezamenlijk initiatief van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In de reeks worden op verschillende terreinen de effecten van beleidsmaatregelen in kaart gebracht, ten behoeve van politici en andere beleidsmakers. Afhankelijk van het onderwerp worden de delen door één, of meerdere planbureaus geschreven. Lees het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' (pdf 352 pagina’s) ISBN 978-90-5833-730-6Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.