Bijgewerkt: 20 september 2019

Elektrische laadpalen aan de Molenweg en Bankrashof

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-05-2011

Amstelveners laden binnenkort elektrisch in eigen buurt

Aan de Molenweg en op het parkeerterrein aan de westzijde van winkelcentrum Bankrashof plaatst Stichting E-laad op korte termijn twee elektrische laadpalen. Twee Amstelveense inwoners die onlangs zijn overgestapt op elektrisch rijden, komen in aanmerking voor een elektrische laadpaal in de buurt van hun woning omdat zij aan alle voorwaarden voldoen.

In totaal reageerden acht Amstelveners op de gemeentelijke oproep voor elektrische laadpalen. De andere zes gegadigden beraden zich momenteel nog of zij daadwerkelijk een elektrisch voertuig zullen aanschaffen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

De eerste gemeentelijke elektrische auto de Mitsubishi i-MiEV voor het raadhuis


De zes Amstelveners die zich ook hadden aangemeld maar nog geen elektrische auto bezitten, blijven in contact met de gemeente over hun uiteindelijke besluit. Als zij in 2011 tot daadwerkelijke aanschaf overgaan, komt er alsnog een laadpaal in de buurt van hun woonadres.

De gemeente werkt samen met de Stichting E-laad en stelt in totaal 22 laadpunten beschikbaar voor laden in de openbare ruimte. Nu alvast twee laadpalen worden geplaatst reserveert E-laad op voorhand nog 20 andere laadpunten voor de gemeente Amstelveen.

Wethouder Jan-Willem Groot van milieu en energie (CDA) roept Amstelveners op om over te stappen op elektrisch rijden: “Het is mooi om te zien dat Amstelveners de voordelen van deze duurzame vorm van rijden inzien. De gemeente wil steunen. Als Amstelveense bewoners alsnog voor een elektrische auto kiezen, dan kunnen zij zich nog steeds melden voor een laadpaal in hun buurt.”

De gemeente stimuleert elektrisch rijden als onderdeel van de energiebesparende maatregelen en de ambitie voor een energieneutrale regio in 2040. In het eerste kwartaal 2011 riep de gemeente Amstelveen inwoners op om hun voorkeurlocatie bekend te maken. In 2010 werd reeds een eerste laadpaal in de wijk Patrimonium geplaatst. Bovendien komt er dit jaar nog een laadpaal voor algemeen gebruik op het Raadhuisplein en plant de gemeente ook enkele laadpunten op locaties waar veel bezoekers komen.

Iedereen die in het bezit is van een elektrische auto kan gebruik maken van de laadpalen. De kosten voor het laden zijn in Amstelveen in 2011 nog voor rekening van de Stichting E-laad. Hiervoor is wel een lidmaatschap benodigd van 100 euro per jaar, waarvan in 2011 de helft voor rekening van de gemeente komt. Vanaf 2012 wordt de elektriciteitsprijs bij opladen doorberekend aan de gebruiker(s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.