Bijgewerkt: 20 augustus 2019

Extra plaatsen beschikbaar voor peuteropvang

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-08-2012

In vergelijking met 2011 is het aantal kinderen, dat voor- en vroegschoolse educatie (VVE) nodig heeft fors toegenomen. Het College heeft daarom besloten om extra VVE plaatsen in te kopen bij kinderopvangorganisaties waar kinderen een VVE programma kunnen volgen. Voor 2012 worden 27 extra plaatsen ingekocht. Voor 2013 koopt de gemeente 41 extra plaatsen in.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie): “De VVE programma’s in Amstelveen zijn bedoeld om te voorkomen dat kinderen een achterstand oplopen in zijn of haar (taal)ontwikkeling. Dankzij deze voorschoolse educatie kunnen zij spelenderwijs hun taalachterstand inhalen. Dit vergroot hun kansen op een goede start in het primaire onderwijs. In Amstelveen kunnen kinderen bij drie organisaties een VVE programma volgen: Kids Palace, KinderRijk en de Stoel.”

Door extra VVE plaatsen in te kopen bij kinderopvangorganisaties voldoet de gemeente aan haar wettelijke plicht. De inkoop van nieuwe VVE plaatsen brengt wel extra kosten met zich mee. Voor 2012 bedragen deze € 82.046,- en voor 2013 zijn de bijkomende kosten € 123.815,-

Extra plaatsen voor VVE groepen

Met meer extra VVE plaatsen kan ook de verhouding Nederlandstalige / niet-Nederlandstalige kinderen in de kinderopvang op een VVE groep verbeteren. Het blijkt namelijk dat een kinderopvanggroep zonder VVE indicatie, bestaat uit Nederlands sprekende kinderen én anderstalige kinderen (veelal kinderen van expats).

Om een betere verdeling van Nederlands en niet Nederlands sprekende kinderen bij VVE groepen te realiseren, koopt de gemeente extra plaatsen in. Dit werkt stimulerend voor de (taal)ontwikkeling van VVE kinderen. Het aantal extra plaatsen, dat wordt ingekocht zijn er 27 in 2012 en 41 in 2013. De kosten hiervoor bedragen € 16.544,- voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2012 en € 100.435,- voor 2013.

Onderzoek kinderopvangwensen expatgezinnen

De gemeente onderzoekt samen met kinderopvangorganisaties de kinderopvangwensen en -behoeften van expatgezinnen. Op basis van de onderzoeksresultaten, worden zo mogelijk alternatieven in kaart gebracht om de verhouding Nederlandstaligen / niet-Nederlandstaligen in de kinderopvang te verbeteren.  Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl/kinderopvangAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.