Bijgewerkt: 24 augustus 2019

Het kabinet en VNG gaan onverzekerdheid aanpakken

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
02-05-2016

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan gezamenlijk het probleem van onverzekerdheid aanpakken. Dit schrijven ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) op 2 mei 2016 aan de Tweede Kamer.

In de praktijk komt het helaas voor, dat mensen geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en ook geen briefadres. Een zorgverzekering vereist een adres. Hierdoor hebben deze dak- en thuislozen ook geen zorgverzekering en zijn zij verstoken van medisch noodzakelijk zorg. Om dit aan te pakken is afgesproken, dat gemeenten mensen zonder een adres actief traceren en een briefadres verstrekken. Daarnaast zet het ministerie van VenJ zich maximaal in om ervoor te zorgen, dat geen gedetineerde verzekeringsplichtige zonder zorgverzekering de gevangenis verlaat.

Door deze acties moet het aantal mensen zonder verzekering sterk worden teruggebracht. Als ultimum vangnet komt er vanuit het ministerie van VWS een regeling, opdat er in geval van nood, en voordat de papieren in orde zijn, zorg verleend kan worden. Dit geldt niet alleen voor levensbedreigende zorg, maar voor alle noodzakelijke zorg. Hierna worden zo snel mogelijk het adres en de verzekering in orde gebracht.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Edith Schippers (VVD) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Verwarde personen. De acties tegen onverzekerdheid maken deel uit van de bredere aanpak van de problematiek rondom verwarde personen. Zo werkt minister Schippers samen met zorgverzekeraars, GGZ Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit om ervoor te zorgen, dat er voldoende opvangplaatsen zijn voor mensen die verward en agressief gedrag vertonen. Daarnaast is op dit moment het wetsvoorstel Verplichte GGZ aanhangig in de Tweede Kamer. Een wijziging op dit wetsvoorstel is onlangs naar de Raad van State gestuurd. Deze nieuwe wet geeft de ruimte om vroeg in te grijpen en verplicht te behandelen. Nu moet nog gewacht worden met verplichte zorg tot het gevaar zo ernstig is, dat het alleen door gedwongen opname weggenomen kan worden. Hierdoor blijven mensen vaak te lang verstoken van zorg.

Sluitende aanpak zorg en ondersteuning. In oktober 2015 hebben de ministeries van VWS en VenJ en de VNG het ‘aanjaagteam Verwarde Personen’ geïnstalleerd. Dit team staat onder leiding van burgemeester van Alphen aan den Rijn Liesbeth Spies. De inzet van het aanjaagteam moet ertoe leiden dat gemeenten, voor zover, dat nog niet het geval is, gaan beschikken over een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen. Om dat te bereiken is brede inzet van alle partijen nodig. Het aanjaagteam heeft onlangs in een tussenrapportage een breed scala van aanbevelingen gedaan aan onder andere zorgverleners, gemeenten en de rijksoverheid. De aanpak van de onverzekerdenproblematiek maakt deel uit van de kabinetsreactie (pdf 13 pagina’s) op deze tussenrapportage.

Onverzekerden. Als u in Nederland woont, of werkt, dan bent u verplicht een zorgverzekering (ook wel ‘basisverzekering’ genoemd) af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Doet u dit niet, of niet op tijd, dan bent u onverzekerd. De overheid heeft maatregelen genomen om onverzekerden alsnog een Nederlandse zorgverzekering te laten afsluiten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.