Bijgewerkt: 19 april 2014

Het kloppend hart van Randwijck

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
15-03-2012

De voormalige Michiel de Ruyterschool moet het kloppend hart worden van Randwijck, als opvolger van het verdwenen wijkcentrum De Laagte. De school komt pas in 2014 beschikbaar, maar de bewoners bruisen al van de plannen. Het moet echt hun centrum worden.

Randwijckers kunnen tijdelijk terecht in het Go Centrum, maar dat ligt niet in het hart van de wijk en het is niet van henzelf. Bewoners missen daar een zeker thuisgevoel. Dat moet straks heel anders worden. Wijkbewoners gaan hun nieuwe centrum zelf beheren.

„Hiertoe is een stichting opgezet met een vijfkoppig bestuur met daarnaast een kernteam van tien wijkbewoners dat ongehinderd door bestuurlijke rompslomp aan het werk gaat," zegt projectleider Pim Giel.. „Het is een enthousiaste groep van heel verschillende mensen,"

Er gaat zoveel veranderen, dat het woord 'wijkcentrum' niet meer toepasselijk is. „We spreken voorlopig van 'sociale onderneming' maar zoeken een betere benaming," zegt Giel. „Het centrum krijgt naast een maatschappelijke ook een semi-commerciële rol.

de ruyterschool Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De voormalige Michiel de Ruyterschool, waar het nieuwe wijkcentrum van Randwijck zal komen in maart 2014


We willen onder andere graag een grand café, waardoor het centrum een zodanige uitstraling krijgt, dat ondernemers in de wijk hier met relaties kunnen afspreken. Verder kunnen ruimten commercieel gehuurd worden voor cursussen, presentaties en vergaderingen."

Het initiatief in Randwijck lijkt een pionier geworden voor wat de gemeente met andere wijkcentra wil. Ook daar moet de inbreng van bewoners groter worden. „Wethouder Koops reageert dat wat wij aan het doen zyn, precies is wat zij voor ogen heeft," zegt Nicole Bodewes, voorzitter van het wijkplatform Randwijck. „Zij heeft onze plannen goedgekeurd en een aanmoedigingssubsidie verstrekt."

De bewoners willen intussen niet tot 2014 stilzitten. „Wat we al meteen gaan doen is het in ere herstellen van Koninginnedag," zegt Bodewes. „De wijk had vanouds een levendig eigen Koninginnedagfeest, maar een jaar of tien geleden, is dat plotseling opgehouden. In april komt het terug."

Het opzetten van een website moet het mogelijk maken een ander plan uit te voeren, namelijk het opzetten van ruilzorg om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk voor buurtbewoners, zoals boodschappen doen, op elkaar af te stemmen. Een idee is verder een veiling te houden van allerhande spullen of vrijwillige diensten, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de ontwikkeling van het centrum.

Het moet een centrum worden voor Randwijckers door Randwijckers. „We willen dat zoveel mogelijk in het centrum gedaan wordt door de Randwijckers zelf," zegt Bodewes. „Doordat we een groep hebben van heel verschillende mensen, zijn we van veel markten thuis. Wat we nog zoeken is een architect uit de wijk die de binnenindeling wil ontwerpen."

René de LeeuwAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.