Bijgewerkt: 20 april 2014

Het nut van de THT-datum

Nieuws -> Informatief

Bron: Voedingscentrum.nl / MLNV / Voedselbanken Nederland
11-03-2012

Op 9 maart 2012 besteedde actualiteitenprogramma Zembla aandacht aan het nut van de THT-datum (Ten minste houdbaar tot) op lang houdbare producten. Corné van Dooren, kennisspecialist bij het Voedingscentrum, legde in deze aflevering uit, waarom het Voedingscentrum redenen ziet om op een aantal lang houdbare producten de THT-datum te verwijderen.

In Nederland wordt er erg veel voedsel verspild. Veel mensen gooien producten na de THT-datum direct weg, terwijl ze dan vaak nog prima te eten zijn. Op lang houdbare producten, zoals meel, droge rijst en pasta zou de THT-datum dus kunnen verdwijnen. Op deze manier kan de verspilling van deze producten fors worden verminderd.

Een andere reden is, dat er vanuit het oogpunt van voedselveiligheid geen bezwaar is om deze lang houdbare producten zonder THT datum in de schappen te leggen. De kans op bederf van deze producten is namelijk erg klein.

Bij twijfel over de houdbaarheid van een product raadt het Voedingscentrum aan om je zintuigen te gebruiken. Als een product nog goed oogt, ruikt en smaakt, dan is het nog eetbaar. Let wel: het gaat hierbij om lang houdbare en minder bederfelijke producten die je buiten de koelkast bewaart.

Het Voedingscentrum vindt het belangrijk, dat verspilling van goed eten wordt tegengegaan. De voedselveiligheid mag hierbij uiteraard niet in het geding komen. Lees in de encyclopedie van het Voedingscentrum meer over de THT-datum.

tht-etiket Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het THT-etiket van de Italiaanse Spianata Romana salami. Op het etiket is 13 maart 2012 gestempeld, maar het is waarschijnlijk langer eetbaar


Ten minste houdbaar tot , of 'Te gebruiken tot'?

De houdbaarheidsdatum is een door het Nederlandse Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen voorgeschreven vermelding op een levensmiddelenproduct, die de klant informatie biedt over de uiterste datum, waarop de consument het product moet hebben geconsumeerd, of kan bewaren. Het warenwetbesluit regelt twee vormen van het vermelden van de houdbaarheidsdatum.

'Te gebruiken tot' : De Warenwet stelt deze aanduiding verplicht voor producten, die zeer bederfelijk zijn, zoals vlees en verse groenten. Op alle overige producten, waarvoor de verplichting geldt een houdbaarheidsdatum te vermelden, dient gebruikgemaakt te worden van de vermelding Ten minste houdbaar tot. Lees meer over: Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

Voedselverspilling

Volgens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, geven schattingen aan, dat de consument ca. € 2,4 mld. aan voedsel weggooit (dit is 8 tot 11% van de voeding die hij koopt). In kilo’s gaat het om ten minste 50 kg per persoon en ongeveer 120 kg per huishouden.

In de voedselketen gaat het om ongeveer € 2 mld. Dat is 30% tot 50% in bepaalde sectoren. Daarbij gaat 10% tot 20% verloren bij de productie, 2% tot 10% in de industrie en handel en 3% tot 6% in retail en out-of-home-markt.

In 75% tot 90% van de gevallen gaat het om verse producten (bron: Milieu Centraal).‘Weggooien’ betekent daarbij niet per se, dat voedsel in het geheel niet wordt gebruikt. Zo worden bijvoorbeeld in de voedselverwerkende industrie veel reststromen benut voor compostering, biomassa of voor diervoeder. Dit betekent echter wèl ‘verspilling’ als de voedselresten niet zo goed mogelijk bewaard worden, bij voorkeur met behoud als voedsel voor menselijke consumptie.

tht-etiket Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De voedselpakketten bij de Voedselbank Amstelveen


Voedselbank

De Stichting Voedselbanken Nederland gaat tegen verspilling van voedsel door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven. Ze werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Wekelijks eten ongeveer 20.000 gezinnen, ruim 50.000 mensen in Nederland van het voedselpakket, dat zij gratis van de voedselbank krijgen. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mag men als alleenstaande niet meer dan 175 euro per maand overhouden na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekering.

Voor gezinnen gelden andere richtlijnen. Elk jaar worden meer dan negenhonderdduizend pakketten uitgedeeld. De voedselbank betaalt niet voor voedsel. Het werk wordt op dit moment verricht met ongeveer 6.000 onbetaalde vrijwilligers.

Voedselbanken Nederland is de landelijke koepelorganisatie, waarbij acht Regionale Voedselbanken zijn aangesloten. De landelijke organisatie voert geen operationele activiteiten uit. Er bestaat dus geen Landelijke Voedselbank met een centrale vestiging en hoofdkantoor. Er is meer sprake van een coördinatie- en overlegplatform.

Voedselbank Amstelveen

De Stichting Voedselbank Amstelveen functioneert als schakel tussen overschotten en armoede. De Voedselbank Amsterdam verhindert, dat goed voedsel verloren gaat door de partijen die voor verkoop zijn afgekeurd te verdelen over sociale restaurants en families die onder het bestaansminimum leven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.