Bijgewerkt: 19 juni 2019

Het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
17-02-2016

Het verankeren van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de sluitsteen voor de meer persoonsgerichte zorg, waar verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor staat. Mensen konden al een pgb via de Zvw regelen, maar nu is dat ook wettelijk geregeld. In de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, was dat al gebeurd. Bij het pgb staan de behoeften van mensen zelf centraal, naast eigen regie en keuzevrijheid van zorgaanbieder. Het persoonsgebonden budget voorziet daar bij uitstek in.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Martin van Rijn (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Van Rijn: “Zeker bij iets wezenlijks als zorg voor je lijf moet een persoonsgerichte aanpak altijd het uitgangspunt zijn. Het pgb stelt mensen in staat om meer regie te voeren over hun zorg. Dat is van grote waarde. Ik ben verheugd, dat we dat na de Wmo, Wlz en Jeugdwet nu ook in de Zorgverzekeringswet verankeren.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag, waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura. Een pgb kan in drie verschillende regelingen worden aangevraagd, dit is sinds 2015 geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is verder ook mogelijk een pgb te ontvangen via de zorgverzekering (Zvw-pgb). Patiënten kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus, zo is de bedoeling, met het pgb de eigen zorg in eigen hand nemen. Per Saldo is de belangenorganisatie voor mensen met een persoonsgebonden budget.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.