Bijgewerkt: 19 november 2019

Iedereen moet herdenken en vieren

Nieuws -> Informatief

Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei
04-05-2011

In Het Parool van 2 mei en Trouw van 3 mei 2011 stonden ingezonden bijdragen van de heer A. P. van Hoek en mevrouw Mei Li Vos over de eventuele aanwezigheid van de PVV bij de Nationale Herdenking op de Dam. Hoewel beide bijdragen van toon en inhoud verschillen delen ze de opvatting dat vertegenwoordigers van de PVV niet aanwezig moeten zijn bij de Nationale Herdenking.

Voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei is het belangrijk, dat iedereen, ongeacht afkomst, maatschappelijke overtuiging en leeftijd in verbondenheid samen kan zijn bij de Nationale Herdenking op de Dam om de doden te herdenken. Oproepen om niet aanwezig te zijn, of actie te voeren tegen de aanwezigheid van de PVV, of wie dan ook, staan haaks op dit uitgangspunt.

Het Nationaal Comité waardeert en respecteert de democratie, de Nederlandse grondwet en de Nederlandse rechtstaat en zal daarom geen enkele vertegenwoordiger van het parlement de toegang weigeren tot de herdenking of viering.

4 mei 2011, 20.00 uur, twee minuten stil, iedereen, ieder jaar opnieuw. Laten we uit respect voor de oorlogsslachtoffers in verbondenheid herdenken. Dit in de volle overtuiging, dat alle aanwezigen ook weten wie en wat we herdenken.

Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het oorlogsmonument 'De treurende vrouw' van Theo Bennes voor de ingang van het Broersepark in Amstelveen


Het officiële memorandum luidt: Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Op 5 mei vieren wij tezamen de vrijheid waarin we sinds 1945 leven, in het besef, dat vrijheid kwetsbaar is en niet vanzelfsprekend.

Natuurlijk heeft ook het comité met enige verwondering kennis genomen van de passage over de herdenking in het verkiezingsprogramma van de PVV. Gelukkig hebben we in onze samenleving de mogelijkheid om ieder onze mening te geven (met respect voor de ander), om in debat en gesprek te gaan met diegenen met wie we het niet eens zijn. Naar onze overtuiging is het belangrijk om argumenten uit te wisselen, maar niet om mensen uit te sluiten op 4 en 5 mei.

Mw. Joan M. Leemhuis-Stout, Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei

Jaarthema 2011: Vrijheid ligt niet op straat

Het jaarthema 2011 gaat over vrijheid op straat. Het gaat hierbij om de vrijheid in afwezigheid van oorlog en onderdrukking om je vrij te kunnen bewegen in de openbare ruimte. Om te kunnen gaan en staan, waar je wilt zonder bang te hoeven zijn, of over je schouder te hoeven kijken. De grote tegenhanger van onze dagelijkse vrijheid op straat is oorlog.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de straten onvrij, mensen konden worden opgepakt zonder vorm van proces. Ze werden niet beschermd door hun eigen overheid. Mensen konden zomaar van straat worden gehaald, omdat ze niet in Duitsland wilden werken, of omdat ze als Jood werden vervolgd en opgepakt. Razzia’s, wegblokkades, een avondklok en de borden met verboden voor Joden zijn slechts enkele voorbeelden van de aantasting van de vrijheid op straat in onze eigen geschiedenis.

En ook wereldwijd zijn er veel situaties bekend waar de dagelijkse vrijheid op straat werd en wordt geschonden. Snipers in voormalig Joegoslavië. Staatscontrole tijdens de Koude oorlog in Oost-Europa. Mijnen die nog dagelijks slachtoffers eisen, omdat ze niet zijn opgeruimd. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Toch wordt niet alles wat ons een vrij gevoel op straat geeft behandeld. Dit thema gaat nadrukkelijk over het beleven van vrijheid in relatie tot oorlog en onderdrukking, niet zozeer om actuele politieke discussies. Het gaat dus niet over buurtveiligheid of criminaliteit, maar over de vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je wilt. Want 'Vrijheid ligt niet op straat’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.