Bijgewerkt: 23 juli 2019

Inloopavond inpassingsplan nieuwe brug tussen Amstelveen en Ouder-Amstel

Nieuws -> Informatief

Bron: Provincie NH/Gemeente Amstelveen
09-06-2016

De Provincie Noord-Holland bouwt in 2018 in samenwerking met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam een nieuwe brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel. De ruimtelijke inpassing en bestemming van de nieuwe brug worden vastgelegd in een provinciaal bestemmingsplan, een zogeheten provinciaal inpassingsplan. Om u te informeren over het inpassingsplan, de procedure en uw inspraakmogelijkheden organiseert de provincie een inloopavond voor bewoners, bedrijven en overige belangstellenden.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2016)

Artist impressie van het beeldkwaliteitsplan van de brug tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel


Datum: Woensdag 15 juni 2016 Tijd: Van 17.30 uur tot 20.00 uur Locatie: Gemeentehuis Ouder-Amstel, Dorpsstraat 14 in Ouderkerk aan de Amstel. U hoeft zich niet voor de inloopavond aan te melden. Tijdens de inloopavond wordt het concept ontwerp-inpassingsplan gepresenteerd en kunt u daarop een reactie geven.

Definitieve situatie. Het provinciaal inpassingsplan heeft alleen betrekking op de definitieve (permanente) situatie van de nieuwe brug. De tijdelijke situatie, zoals die bestaat tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe brug, is hierin dus niet opgenomen. Verdere informatie over de vervanging van de brug Ouderkerk vindt u op deze Projectpagina.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.