Bijgewerkt: 21 augustus 2019

Innovatief luchtvaartprogramma

Nieuws -> Schiphol

Bron: NIVR
08-10-2007

Het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) heeft op 3 oktober 2007 het Innovatieprogramma Luchtvaart aangeboden aan minister Camiel Eurlings (CDA) van Verkeer en Waterstaat.

De titel van het aangeboden programma is: “Schiphol meest duurzame en innovatieve luchthaven ter wereld”. Het is een 50 pagina’s tellende rapport en bevat onder meer aanbevelingen van de deelnemers, zoals Schiphol zelf, KLM, LVNL, Stork Aerospace, NLR, TNO en TU Delft.

Toren schiphol Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De verkeerstoren van Schiphol met een startend vliegtuig


Innovatieve luchthaven

Om van Schiphol de meest duurzame en innovatieve luchthaven te maken is een Strategische Innovatieagenda Luchtvaart opgesteld (zie rapport), waarin de concrete projecten werden beschreven:

1. Bereikbaarheid – frontports

2. Ongestoord reis- en securityproces

3. Proeftuin voor alternatieve energie

4. Schiphol en omgeving in balans

5. Het ultragroene vliegtuig

6. Schoner vliegen – op weg naar duurzame luchtvaart

NVIR heeft als doel gesteld, dat het luchtverkeer op Schiphol op korte termijn 20 % moet groeien, maar met verbeterde milieutechnieken waarbij de CO2 uitstoot en de geluidshinder met 20 % wordt verminderd.

De programmamakers willen dat de doorstroming van de passagiers en goederen wordt geoptimaliseerd en de bereikbaarheid van Schiphol via het wegennet wordt verbeterd.

Piramides op Schiphol

Om de problemen met het laagfrequent motorgeluid bij het starten van de vliegtuigen op te lossen is besloten, dat van 60 hectare grond, ten westen van de Polderbaan een geluidswal wordt gebouwd in de vorm van piramides, die het grondgeluid met 10 % zouden verminderen.

Er worden rondom Schiphol in woningen antigeluidsystemen (hifi systeem) geplaatst, die het vliegtuiglawaai meten en een soort tegengeluid produceren, wat de herrie vermindert.

Ultragroene vliegtuig

Omdat 95% van de aan de luchtvaart gerelateerde CO2 uitstoot door het vliegen komt, moeten de vliegtuigen milieuvriendelijk worden gemaakt. Bij TU Delft is het project CleanEra opgestart, wat in  een nieuw type vliegtuigmotor moet resulteren, met 50% minder CO2 uitstoot.

Investeringen

Wat de kosten zijn van het plan om dit ook uit te voeren is op dit moment niet duidelijk en ook niet wie het betaalt. Maar het geheel zal zeker vele miljoenen euro’s investeringen vereisen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.