Bijgewerkt: 24 augustus 2019

Inspraak op plannen vernieuwing Amstelveenlijn begint

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
07-06-2012

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam geeft de plannen voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn vrij voor inspraak. Belangstellenden kunnen tussen 9 juni en 21 juli 2012 hun zienswijze op de plannen indienen bij de Stadsregio.

De Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Amstelveen en stadsdeel Zuid hebben de ambitie de Amstelveenlijn om te bouwen tot hoogwaardige tramlijn, bestaande uit twee takken. Volgens de plannen moet er een tramverbinding komen tussen Amstelveen Westwijk en omgeving Leidseplein én een tussen Amstelveen Binnenhof en het Amstelstation.

De nieuwe tramlijn wordt veiliger, sneller en betrouwbaarder dan de huidige lijn 51. Om de veiligheid te vergroten, is het nodig diverse maatregelen door te voeren, waaronder het ongelijkvloers maken van drie kruispunten van de Beneluxbaan: Sportlaan, Zonnestein en Rembrandtweg. Voor de snelheid en betrouwbaarheid wordt gestreefd naar zoveel mogelijk gebruik van vrije trambanen. Er komen minder haltes dan nu en de tram krijgt voorrang op het overig verkeer.

Foto Amstelveen
(Bron Stadsregio Amsterdam - 2012)

De Amstelveenlijn in 2020 volgens de Stadsregio Amsterdam


Daardoor komen de reizigers minuten sneller op hun bestemming dan nu het geval is. Ook het reizigerscomfort wordt verbeterd door onder andere hoogwaardige voertuigen en makkelijk toegankelijke haltes voor iedereen. Bij de haltes komen meer fietsenstallingen, waardoor het overstappen van de fiets op de Amstelveenlijn makkelijker wordt.

Sneller OV

Hedendaagse OV-reizigers willen vooral sneller OV op de middellange afstand. Door haltes op te heffen wordt de reistijd korter en krijgen de wijken waar de Amstelveenlijn rijdt een snellere verbinding met station Zuid, dat de komende jaren uit zal groeien tot een van de belangrijkste OV-knooppunten van Nederland.

Daarom vervallen in de plannen de haltes Spinnerij, Gondel, Marne, Amstelveen Centrum en A. J. Ernststraat. Op Station Zuid komt een snelle overstap op onder andere de trein, Noord/Zuidlijn en de Ringlijn. De perrons liggen op 100 tot 150 meter loopafstand vanaf de halte van de Amstelveenlijn. Binnen de ring staan de eindpunten en maatregelen nog niet vast. Richting Leidseplein wordt grotendeels het tracé van tramlijn 5 gevolgd.

Op dit traject staan de haltes Stadionweg, Apollolaan en Van Baerlestraat ter discussie om de hoogwaardigheid van de lijn te waarborgen. Richting Amstel wordt vanaf Station RAI het tracé van lijn 4 en lijn 12 gevolgd. Op dit traject staan de haltes Dintelstraat, Waalstraat en Amsteldijk ter discussie.

Tijdens de verbouwing moet de Amstelveenlijn blijven rijden. Waar nodig, wordt vervangend openbaar vervoer ingezet op delen van het traject. In 2020 moet de nieuwe Amstelveenlijn een feit zijn. De inspraakperiode loopt van 9 juni tot en met 21 juli 2012.

Rijk, Stadsregio en de gemeenten Amstelveen en Amsterdam investeren in totaal 300 miljoen euro in de ombouw van de Amstelveenlijn. Dat is een flinke uitgave in een tijd van financiële krapte, maar noodzakelijk om de Amstelveenlijn weer fit te maken. Want de ombouw zorgt voor:

• vlottere doorstroming, ook voor ander verkeer (onder andere door het ongelijkvloers maken van drie kruispunten)

• veiliger verkeer

• kortere reistijden

• betrouwbaardere dienstregeling

• meer comfort door nieuwe haltes

• meer comfort door nieuwe trams met een lage instap

Het inspraakdocument is in te zien bij de Stadsregio en de betrokken gemeenten en stadsdelen en te downloaden (pdf 23 pagina’s) op Amstelveenlijn.nl . Op de site staat een reactieformulier, maar er kan ook gereageerd worden per e-mail, of post.

Daarnaast worden er op 25 juni, 2, 3 en 5 juli 2012 inspraakavonden georganiseerd, waar mensen ook mondeling kunnen inspreken. Het antwoord op de zienswijzen wordt uiterlijk 1 oktober 2012 gepubliceerd. Meer informatie: www.amstelveenlijn.nl


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.