Bijgewerkt: 22 augustus 2019

Kruispunt Keizer Karelweg-Van der Hooplaan wordt aangepast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-08-2012

Op het kruispunt Keizer Karelweg-Van der Hooplaan zijn de afgelopen jaren veel ongevallen gebeurd. Om de verkeerssituatie veiliger te maken, past de gemeente binnenkort het kruispunt aan. In dit bericht leest u meer over de maatregelen.

Veel ongevallen gebeuren, doordat er één of twee auto's vanaf de Keizer Karelweg (zuid) de Van der Hooplaan (richting de A9) op proberen te rijden. Doordat er in de huidige situatie twee auto's naast elkaar opgesteld kunnen worden op de Keizer Karelweg (zuid) is het mogelijk dat een voertuig het zicht van het andere voertuig ontneemt.

Bij het oprijden kunnen voertuigen op de Van der Hooplaan daarom over het hoofd worden gezien. Doordat de Van der Hooplaan (in zuidelijke richting) erg breed is bevinden oprijdende voertuigen zich langer op het kruispunt, waardoor de kans op een ongeval groter is.

kkweg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een van de lastigste en gevaarlijkste kruispunten van Amstelveen is aan de Keizer Karelweg-Van der Hooplaan. Hier gebeuren bijna wekelijks aanrijdingen


Daarnaast komen de voertuigen (in zuidelijke richting) vanaf een dijk naar beneden, waardoor het zicht op ander gemotoriseerd verkeer niet altijd even goed is en het voor oprijdend verkeer moeilijk is om de snelheid en de rijrichting van de naderende voertuigen in te schatten.

Een complete herinrichting van het kruispunt is op dit moment niet mogelijk, onder andere, vanwege onzekerheid over de toekomstige aansluiting op de A9. De gemeente beperkt zich dan ook tot kleinschalige aanpassingen. Om het kruispunt overzichtelijker en compacter te maken, worden de volgende aanpassingen gedaan:

kkweg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De auto's wachten op de dijk van de Van der Hooplaan richting zuid op het groene licht


-het korte linker voorsorteervak op de Keizer Karelweg zuid wordt opgeheven; er kan dan nog maar één auto tegelijk het kruispunt oprijden; het zicht op naderende voertuigen verbetert en de snelheid en rijrichting van de naderende voertuigen is beter in te schatten; het verkeer vanaf de Keizer Karelweg zuid kan dan iets minder snel invoegen in noordelijke richting, maar daartegenover staat dat de verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert

-de rijbaanbreedte van de Van der Hooplaan wordt aangepast en er wordt een grasperk aangelegd; hiermee wordt de oversteeklengte (voor zowel gemotoriseerd verkeer als voetgangers en fietsers) korter en het kruispunt compacter; de kans op ongevallen neemt af, omdat men zich korter op het kruispunt bevindt en de snelheid wordt gematigd;

-het middenopstelvak (richting de A9) wordt ook aangepast, zodat daar maar één auto kan staan en de gewenste rijrichting duidelijker wordt.

kkweg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het nieuwe verkeersplan van de gemeente Amstelveen. Of dit zal helpen, moeten wij nog afwachten, want de oorzaak van de problemen, de gelijkvloerse kruising zonder verkeerslichten wordt niet aangepakt


U kunt hier op de tekening (pdf) zien, hoe het kruispunt eruit komt te zien. Over de daadwerkelijke periode en wijze van uitvoering worden de direct omwonenden te zijner tijd geïnformeerd door het gemeentelijke Ingenieursbureau. Voor de overige weggebruikers worden de werkzaamheden door middel van borden aangegeven.

Mocht u nog vragen hebben over de verkeersmaatregelen, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Schulz, verkeerskundig adviseur, bereikbaar via gemeente@amstelveen.nl .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.