Bijgewerkt: 20 augustus 2019

Noodlottige gevallen van het VOC schip 'Amstelveen'

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb / Guus Lindeman VHA
07-01-2013

De Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) hield op zaterdag 5 januari 2013 haar nieuwjaarsreceptie voor leden en belangstellenden, waar de traditionele receptie een zeer verrassende wending kreeg.

Gert-Jan Keizer, galeriehouder in Heemstede vond enkele jaren geleden in een brocante-winkel tussen Lyon en de Zwitserse grens, een 18de eeuwse publicatie met een verhaal over de schipbreuk van het VOC-schip 'Amstelveen' voor de kust van Oman in 1763.

Het was een in 1766 uitgeven publicatie in het magazine 'Tydkorting of magazyn der heeren: inhoudende een verzameling van uitgezochte nieuwe stukken en verhandelingen, aangaande de natuur- en zedekunde, historien, reis- en levens-beschryvingen en gemende stoffen. Uit verscheidene schryvers, zo uit het Engelsch en Fransch vertaalt, als in het Nederduitsch opgestelt en toegezonden.'

doornbos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Professor dr. Klaas Doornbos (1936), emeritus-hoogleraar Orthopedagogiek aan de UvA, vertelt over zijn boek en de achtergronden


doornbos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De leden van de vereniging luisteren naar het verhaal van dr. Klaas Doornbos


Professor dr. Klaas Doornbos (1936), emeritus-hoogleraar Orthopedagogiek aan de UvA verwerkte het verhaal en overhandigde zijn Engelstalige boek over de 18de eeuwse publicatie met een tot nu toe onbekend verhaal over de schipbreuk van VOC-schip 'Amstelveen' voor de kust van Zuid-Arabië in 1763, aan Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen.

Vanaf pagina 365 staat er het verhaal van het VOC schip Amstelveen in het 'Tydkorting of magazyn: 'Noodlottige gevallen aan het gesalveerde Volk van het Ed: Oost-Indisch Compagnies schip AMSTELVEEN, na deszelfs Verongelukken in dato 5. Augustus 1763., op de tocht van Batavia na Persiën, op hun weg door Arabiën overgekomen. Alles volgens de beknopte en echte aantekeningen van CORNELIS EYKS, toen Derdewaak op gemelden Bodem.'

Het Engelstalige boek van dr. Doornbos 'Shipwreck & Survival in Oman, 1763' werd aan burgemeester Jan van Zanen overhandigd. Hierin wordt de ondergang van het trotse VOC-schip 'de Amstelveen' op de kust van Oman beschreven. De burgemeester toonde zich in zijn dankwoord zeer geïnteresseerd, temeer daar al in het verenigingsblad Amstel Mare de schipbreuk onder zijn aandacht was gebracht.

doornbos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, vindt het verhaal van het VOC schip 'Amstelveen' erg interessant


doornbos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Annemieke Brouwer -van de Wetering, voorzitter van de Vereniging Historisch Amstelveen was uiteraard ook aanwezig


doornbos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Dr. Doornbos overhandigt zijn boek aan burgemeester Jan van Zanen. Het eerste boek kreeg Koningin Beatrix, toen ze in Oman op staatsbezoek was in januari 2012. Helaas voor de heer Doornbos vond de pers de hoofddoek van de Koningin veel interessanter dan zijn boek over een VOC schip uit 1763


De schrijver van het boek, dr. Klaas Doornbos sprak over de totstandkoming van het boek en de betekenis van het verslag van de reis van Cornelis Eyks, die met slechts enkele bemanningsleden de teloorgang van het schip overleefde.

Dertig schipbreukelingen trokken vervolgens honderden kilometers door de brandende zon van de woestijn in Oman. Slechts een klein aantal bereikte na alle ontberingen tenslotte de hoofdstad Muscat of Masqat. Nooit eerder had iemand in deze hel zo'n tocht gemaakt.

Het verslag maakte eerder tevens indruk op Koningin Beatrix en kroonprins Alexander, die bij hun bezoek aan Oman, het afgelopen jaar, het verslag ontvingen. Dr. Doornbos verwacht in het nieuwe jaar een Nederlandse vertaling gereed te hebben. Cornelis Eyks was een Zeeuw. Daarom hoopt hij deze komende uitgave zowel aan onze Amstelveense burgemeester, als aan de burgemeester van Middelburg te kunnen overhandigen.

doornbos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Burgemeester Jan van Zanen: 'Ik ben zeer vereerd om dit boek in ontvangst te kunnen nemen! De heer Van Schaik vertelde me over het VOC schip 'De Bovenkerkerpolder', dus beste professor, er is werk zat! Dank U wel!'


doornbos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De lokale historici applaudisseren na de toespraken


doornbos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Met een hapje en een drankje praten de heren Van Zanen en Doornbos nog even bij


In 2013 is het precies 250 jaar geleden, dat de barre tocht plaatsvond. Dit feit verdient in aansluiting op de komende festiviteiten de aandacht van alle historisch betrokken Amstelveners. Het mooi geïllustreerde boek is als paperback uitgegeven door Pallas Publications. ISBN 9085550599. Prijs in de boekhandel bedraagt € 19.90.

doornbos Amstelveen
(Foto VHA - 2013)

Dr. Doornbos praat nog even over zijn boek met Annemieke Brouwer - van de Wetering, voorzitter van VHA en burgemeester Jan van Zanen


VOC?

De Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC, was een beroemde en machtige Nederlandse handelsonderneming met een jarenlang monopolie op de specerijenhandel tussen Europa en Azië. De VOC was in de 17de en 18de eeuw het grootste handelsbedrijf ter wereld, dat niet alleen op, maar ook tussen Aziatische landen voer.

De VOC was de eerste naamloze vennootschap ter wereld met vrij verhandelbare aandelen, om de handelsexpedities te bekostigen. De VOC was niet alleen een handelsonderneming, maar ook een staatkundige organisatie. In een groot gebied in Z.O. Azië regelde zij bestuur en rechtspraak, had zij een eigen leger en vloot en sloot zij naar believen verdragen met oosterse vorsten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.