Bijgewerkt: 26 juni 2019

Op 5 maart gaat Elsrijk in gesprek met de lijsttrekkers

Nieuws -> Informatief

Bron: Ans Fontijn van Stadsdorp Elsrijk
25-02-2014

De maatschappij verandert, van een democratie naar een doe-democratie, ofwel participatiesamenleving. Een samenleving, waarin de burger het heft in eigen hand neemt en verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leven en voor de omgeving.  De overheid speelt geen, of slechts een faciliterende rol.

In Elsrijk hebben een paar inwoners dit het afgelopen jaar opgepikt en Stadsdorp Elsrijk opgericht. Onder het motto ‘voor en door de bewoners’ zijn er clubjes ontstaan, waar de Elsrijkers hun passie delen. Ze komen bij elkaar in huiskamers, of in de natuur. Daarnaast is er elke maand een bijeenkomst met een thema en gezellig samenzijn.

Hiervoor stellen de kerken in de wijk, woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld en het Amstelveens Poppentheater hun ruimte belangeloos beschikbaar. Want zij participeren graag mee. En waarschijnlijk andere instellingen zoals scholen ook. Stadsdorp Elsrijk bestaat nog te kort om daar al mee in gesprek te zijn. De Elsrijker participeert. Hoe zit het met de Amstelveense overheid? Kan die loslaten? Is die in staat naar de burger te luisteren en alleen desgevraagd te faciliteren?

Verkiezing Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Verkiezingsbord met de kandidaten naast het Cobra Museum
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vroeg Stadsdorp Elsrijk zich af, of het traditionele verkiezingsdebat, waar lijsttrekkers met elkaar in debat gaan en hun punt proberen te maken nog wel past in de participerende samenleving. En ons antwoord is “nee”. We benadrukken liever de overeenkomsten dan de verschillen. Het is nu tijd voor de dialoog. Tijd voor politici om te luisteren, om niet vanuit organisatie en structuur, maar vanuit de burger te denken. Om niet voor, of tegenover de burgers te staan, maar ertussenin. Burger en overheid samen verantwoordelijk voor een prettig leefbaar Amstelveen.

Rond die laatste gedachte hebben we de avond vorm gegeven. Het wordt een interactieve avond, waar in kleine groepjes over veiligheid en zorg wordt gepraat, maar waar ook de gelegenheid is om plenair vragen aan een lijsttrekker te stellen. Want ze zijn er allemaal. En krijgen ook enkele minuten spreektijd; om de zwevende kiezers te informeren over hun visie.

Aanwezige politici: de heer Van Erp (SP), de heer Boomgaars (GroenLinks), mevrouw Koops (ChristenUnie), de heer Brandes (PvdA), de heer Bot (BBA), mevrouw Veeningen (D66), de heer Raat (VVD), de heer Spinhoven (OCA), de heer Groot (CDA). De avond staat onder de sportieve en speelse leiding van Elsrijker Michiel Bloem.

De inschrijving is open. Het maximale aantal deelnemers is 70. Wanneer dit aantal overschreden, wordt gaan Elsrijkers voor. Wanneer? Woensdag 5 maart 2014, 20:00 uur (zaal open 19:30 uur)

Waar? Zorgcentrum Nieuw Vredeveld, Rembrandtweg 428, 1181 HD Amstelveen. Aanmelden o.v.v. naam (namen), adres, e-mailadres en telefoonnummer elsrijkontmoetpolitiek@gmail.comAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.