Bijgewerkt: 25 augustus 2019

Op naar een Nationaal ZorgFonds

Nieuws -> Informatief

Bron: Nationaal ZorgFonds
01-06-2016

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog. Dat moet anders. Schaf de zorgverzekeraars af en zet één nationaal zorgfonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico. Steun de actie ook: https://www.nationaalzorgfonds.nl

Zorg voor en van iedereen. Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet ‘de marktwerking’. Afgelopen 20 jaar verschoof de zeggenschap over de zorg van het publiek en de zorgverleners naar de commerciële verzekeraars. Zij bepalen meer en meer wie welke zorg krijgt, en waar. Het idee was, dat concurrentie tussen verzekeraars de zorg goedkoper zou maken. De werkelijkheid is, dat de bureaucratie en de verspilling explosief zijn gegroeid. Het publiek zou steeds meer te kiezen krijgen, maar dat blijkt alleen te gelden voor wie meer kan betalen. De rest krijgt juist steeds minder keuzevrijheid. Ondertussen zijn zorgverleners veel te veel tijd kwijt aan het afleggen van verantwoording, want verzekeraars en politiek vertrouwen hen niet. 

Foto Amstelveen
(Bron Nationaal ZorgFonds - 2016)Vechtmarkt. De zorg is een ware vechtmarkt geworden. Verzekeraars besteden jaarlijks alleen al 500 miljoen euro zorggeld aan reclame en marketing. Er zijn sinds de vercommercialisering ruim honderden miljoenen verspild aan het overstapcircus waar verreweg de meeste mensen helemaal geen gebruik van maken.

Boete op ziek zijn. Tegelijkertijd vangen we de zorgkosten steeds minder vaak samen op. Steeds vaker wordt gezegd: u betaalt het zelf maar. Wie de pech heeft om ziek te worden, betaalt 385 euro meer dan gezonde mensen, via het eigen risico. Dit bedrag is de afgelopen jaren verdubbeld. Dat is oneerlijk, en leidt er toe, dat steeds meer mensen afzien van noodzakelijke zorg, omdat ze die niet kunnen betalen. Huisartsen luiden hierover al jaren de noodklok, maar het eigen risico blijft maar stijgen.

Zorg voor en van iedereen. Met de vercommercialisering van de zorg is een verkeerde weg ingeslagen. Het is tijd om een nieuwe richting te kiezen.  

Een Nationaal ZorgFonds. Ten dienste van de bevolking en zorgverleners, zonder commerciële belangen. Premiegeld gaat naar zorg en één organisatie, en niet naar marketing, winstuitkeringen en de bureaucratie van -tig verzekeraars.

Eigen risico afschaffen. Een boete op ziek zijn is oneerlijk. Bovendien weerhoudt het mensen om tijdig zorg te vragen, zodat problemen verergeren en behandeling uiteindelijk juist meer kost. We schaffen het eigen risico daarom af. De zorg moet voor en van iedereen zijn. Van de bevolking en de zorgverleners. Daarom deze nieuwe richting.Steun deze campagne en herover de zorg.

Ton van den Berg, FNV Senioren
Rogier Botting, fysiotherapeut te Den Haag
Sjaak Bral, cabaretier en presentator
Bart Bruijn, huisarts te Streefkerk
Edo Brunner, acteur en presentator
Carrie, sociaal advocaat en columniste
Ewald Engelen, financieel geograaf en publicist 
Erik van Muiswinkel, cabaretier en presentator
Jim van Os, hoogleraar psychiatrie  
Emile Roemer, SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer
Jan Slagter, directeur en presentator Omroep Max
Pieter Tjassing, FNV Uitkeringsgerechtigden
Dagmar van Wijngaarden, huisarts te Amsterdam
Cobie Groenendijk, psychiater te AmsterdamAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.