Bijgewerkt: 20 augustus 2019

Politieke analyse 'Keuzes in Kaart 2013-2017' online

Nieuws -> Informatief

Bron: CPB
27-08-2012

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde op 27 augustus 2012 de resultaten van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's van 10 politieke partijen in het boek 'Keuzes in Kaart 2013-2017'.

De analyse omvat de belangrijkste (macro-)economische en koopkrachteffecten, houdbaarheid van de overheidsfinanciën, werkgelegenheid, alsmede de gevolgen voor zorg, sociale zekerheid, energie en klimaat, onderwijs, innovatie, woningmarkt, bereikbaarheid en natuur.

keuzes Amstelveen
(Bron CPB - 2012)

De omslag van 'Keuzes in Kaart 2013-2017', Een analyse van tien verkiezingsprogramma's


De deelnemende partijen zijn VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, Christen Unie, SGP en DPK. Met deze omvang is een exercitie, als Keuzes in Kaart 2013-2017 uniek in de wereld. Het uitgangspunt voor de analyse (‘het basispad’) is de economische verkenning tot en met 2017 die het CPB in juni publiceerde, waarin ook de afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 zijn verwerkt.

Het PBL hanteerde ook een eigen basispad voor ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, natuur alsmede energie en klimaat. De planbureaus hopen, dat Keuzes in Kaart een bijdrage levert aan het inzichtelijk maken van de effecten van de verschillende verkiezingsprogramma’s op een breed palet van onderwerpen.

Sinds de start in 1986 is dit de achtste keer, dat de verkiezingsprogramma’s zijn doorgerekend. Het was dit keer ook de meest omvattende analyse, met de meeste partijen en het grootste aantal onderwerpen. In het boek zijn de effecten van 2468 voorstellen in kaart gebracht. In totaal hebben ruim 80 medewerkers van de planbureaus aan de doorrekening meewerkt. Het is de tweede keer dat CPB en PBL de doorrekening gezamenlijk maken. Download 'Keuzes in Kaart 2013-2017' (pdf) 456 pagina's | ISBN 978‑90‑5833‑559‑3

Erratum Keuzes in Kaart 2013-2017

In 'Keuzes in Kaart 2013-2017' is in de weergave van de berekening van de eigen betalingen aan de curatieve zorg voor GroenLinks een fout geslopen.

De eigen betalingen voor de Zvw nemen bij GroenLinks toe met 20 euro per persoon en niet met de gerapporteerde 90 euro per persoon. De gemiddelde eigen betaling bedraagt 70 euro per persoon  voor lage inkomens en 370 voor hoge inkomens. Het gemiddelde is 240 euro, dat is 20 euro meer dan in het basispad.

Het betreft hier de tabellen 2.1, 2.12, de bijbehorende teksten op pagina 21 en pagina 47 en in de infographic op pagina 186.Het CPB betreurt deze fout ten zeerste. Mochten er onverhoopt nog meer foute weergaves in de tekst zijn geslopen, dan communiceert het CPB daarover ook via errata.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.