Bijgewerkt: 25 augustus 2019

Redacties RTV-Amstelveen tegen het bestuur

Nieuws -> Informatief

Bron: RTV-Amstelveen
13-01-2013

De redacties van televisie en radio van RTV Amstelveen dienen een motie van wantrouwen in tegen het bestuur. Begin december (2012) is het bestuur van RTV Amstelveen reeds verzocht om op te stappen, maar heeft daar tot op heden geen gehoor aan gegeven. Door wanbeleid van het bestuur is er geen draagvlak en vertrouwen meer onder de medewerkers.

In het belang van RTV Amstelveen eisen de medewerkers per direct het aftreden van het bestuur. De motie van wantrouwen tegen het bestuur staat volstrekt los van het conflict, dat tussen de hoofdredacteur Peter Leemeijer en het bestuur van RTV Amstelveen speelt. De redacties scharen zich overigens pal achter de hoofdredacteur en willen, dat hij aanblijft.

rtva Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De ingang van de RTV Amstelveen studio in Middenhoven


Het bestuur bemoeit zich met de journalistieke inhoud en vorm van de programmering middels een nog steeds niet duidelijk conceptplan. Tevens heeft het bestuur zich een grotere rol toebedeeld dan de statuten toestaan. De uitlatingen van bestuursvoorzitter dhr. Roland Pelle in de lokale media zijn onjuist. In tegenspraak met wat de heer Pelle meldt, is er wel degelijk een conflict met de redacties.

Het spijt de tv-redactie, dat de reguliere programmering met het Weekjournaal en Magazine in het nieuwe jaar nog niet is ingezet. Wel gaan intussen alle andere programma's gewoon door. In het belang van RTV Amstelveen hopen de medewerkers, dat de situatie snel wordt opgelost. De medewerkers schromen niet, indien noodzakelijk, de gang naar de rechter maken.

Medewerkers radio en TV RTV Amstelveen


Extra info

Roland Pelle is vanaf 2 april 2012 de nieuwe voorzitter van de lokale omroep RTV Amstelveen. Pelle, mediaondernemer in Amstelveen, volgde daarmee Gerard Lohuis op, die evenals René Blankers (bestuurder/directeur), volgens het rooster van aftreden vertrokken.

Pelle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Roland Pelle eind maart 2012 tijdens de introductie van het nieuwe bestuur van RTV-Amstelveen


Samen met de zittende bestuursleden Michael Greve en Michel Penterman vormt hij het dagelijks bestuur van de Stichting RTV Amstelveen. De operationele leiding is in de handen van hoofdredacteur Peter Leemeijer.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.