Bijgewerkt: 21 augustus 2019

Stijgende zorggebruik bij mensen met een lagere opleiding

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
08-01-2013

De solidariteit in de zorg staat onder druk door stijgende zorguitgaven. Het zorggebruik neemt toe onder alle bevolkingsgroepen, maar vooral bij mensen met een lagere opleiding. Hoger opgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg, terwijl zij steeds meer moeten bijdragen aan de zorgkosten van anderen.

Verlaging van de collectieve zorgkosten, bijvoorbeeld via een grotere rol voor private zorg, is een mogelijke oplossing. Dat schrijven Albert van der Horst en Harry ter Rele in de vandaag gepubliceerde CPB Policy Brief  'De prijs van gelijke zorg'. (pdf)

zuster Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Wilt u nog een extra prikje? U bent toch laag opgeleid?


Vmbo-ers en mensen met alleen basisschool doen een relatief groot beroep op zorg. Hun zorggebruik is gemiddeld over het leven gelijk aan 30%-40% van hun inkomen. In de toekomst kan dat oplopen tot 60-70%. De kosten hiervan worden deels betaald door mensen met een hogere opleiding. Gemiddeld de helft van hun bijdrage aan de collectieve zorgkosten gaat naar mensen met een lagere opleiding.

Het grote voordeel van ons huidige zorgstelsel is de gelijke toegang. Iedereen wordt zo goed mogelijk behandeld en verzorgd, inkomen speelt daarbij geen rol, zeker niet in de curatieve zorg (in de zorgverzekeringswet, Zvw). De keerzijde is, dat mensen, ongeacht inkomen, niet zelf kunnen kiezen voor een zorgpakket. Rijkere mensen hebben weinig keuzemogelijkheden voor uitgebreidere, of luxere behandelingen. Mensen met een laag inkomen kunnen niet kiezen voor een soberder zorgpakket ten gunste van andere bestedingen.

Het prijskaartje van de huidige collectieve zorgverzekeringen wordt steeds groter. Daarbij kunnen de nadelige effecten voor de economie oplopen, bijvoorbeeld door een afname van de totale werkgelegenheid met 5%. Mogelijke oplossingen liggen onder andere in de keuze voor een kleiner basispakket of een hogere eigen bijdrage in de zorg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.