Bijgewerkt: 17 april 2014

Waterschapsbestuurder neemt afscheid van AGV

Nieuws -> Informatief

Bron: AGV
22-12-2008

Dertig jaar actief voor waterschappen, landbouworganisaties, gemeenteraad en schoolbestuur - dat is Albert van Blaaderen ten voeten uit. De zelfstandige veehouder uit Amstelveen heeft op donderdag 18 december 2008 afscheid van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Hoogtepunt van het programma vormde zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De eerste stappen binnen de waterschapswereld zette Albert van Blaaderen in 1979, toen hij lid werd van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstelland. Deze bestuursfunctie combineerde hij destijds met zijn drukke eigen veehouderij, een jong gezin en maatschappelijke activiteiten. In juli 1982 trad hij toe tot het dagelijks bestuur, het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Bij het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bekleedde de decorandus twaalf jaar lang de functie van waarnemend dijkgraaf.

van Blaaderen  Amstelveen
(Foto AGV - 2008)

Burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen en Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Albert van Blaaderen op 18 december 2008


Calamiteiten

Vanuit de laatstgenoemde functie was Albert van Blaaderen ’s nachts als eerste waterschapsbestuurder ter plaatse toen in 2003 de dijk bij Wilnis verschoof. De mensen die hem in die rol hebben meegemaakt, zijn vol lof over de manier waarop de bestuurder zich in Wilnis manifesteerde.

Vanuit zijn agrarische achtergrond beschikt Albert van Blaaderen over specifieke waterschapsdeskundigheid die bij het hoogheemraadschap AGV altijd zeer welkom was. Denk daarbij aan waterkeringen, baggerwerk, peilbesluiten en waterinrichting. Telkens weer wist de bestuurder het belang van waterbeheer centraal te stellen. Groot pluspunt daarbij is dat hij partijen met tegengestelde belangen bijeen weet te brengen en het belang van veiligheid en kwaliteit van water steeds onder de aandacht weet te krijgen.

Platteland

Naast zijn waterschapswerk was Albert van Blaaderen al op jonge leeftijd actief bij de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ). Ook nam hij vaak deel aan politieke bijeenkomsten van de Christelijk-Historische Unie (CHU) en later het CDA. Voor die partij was hij van 1970 tot 1978 gemeenteraadslid. Meer dan twintig jaar was Van Blaaderen bestuurlijk actief bij plaatselijke landbouworganisaties, die laten opgingen in LTO Noord. Bij de STIVAS (de Stichting Verbetering Agrarische Structuur) was hij actief sinds 1991. Tussen 1975 en 1987 bekleedde hij een aantal bestuurlijke functies bij de Coöperatieve melkcentrale CMC, nu Campina Melkunie.

En ten slotte heeft Albert van Bladeren zich van 1984 tot 1989 ingezet voor het bestuur van de Vereniging voor Protestants-christelijk Basisonderwijs.

Wat in zijn werk immer als paal boven water heeft gestaan, is Van Blaaderens aandacht voor de bijzondere wensen en problemen die onder de agrarische bevolking van zijn woonplaats Amstelveen leefde. In de ogen van de bestuurder is de landbouw in Amstelland onmisbaar voor een aantrekkelijk en open landschap.

To-the-point

Het optreden van Albert van Blaaderen valt te karakteriseren als to-the-point, zakelijk, maar altijd met inzet van zijn hele hart. Daarbij is hij rustig en beminnelijk, maar ook vasthoudend en altijd gericht op het oplossen van problemen.

Albert van Blaaderen is 63 jaar oud, getrouwd met Janneke van Baren en hij heeft twee dochters en een zoon. Ridder Van Blaaderen is een geboren en getogen Amstelvener.

AGV?

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is een groot fusiewaterschap in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Het is in 1997 ontstaan uit de voormalige waterschappen Amstel en Vecht en Amstel- en GooilandAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.