Bijgewerkt: 17 februari 2019

Wethouder Raat is ontevreden met de gang van zaken bij het Jagershuis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
22-01-2018

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed schrijft erover op zijn weblog


Het geduld met de firma Breevast B.V. eigenaar van Het Jagershuis is op. Er is sprake van een grote mate van achterstallig onderhoud aan het pand. Daarom heb ik de afgelopen weken gemeentelijke inspecteurs erop af gestuurd.

Onze mensen constateren overtredingen. Het gebouw voldoet niet aan de eisen uit de Woningwet, de Erfgoedwet en de Monumentenwet. Zelf ben ik ook een aantal keren wezen kijken en mijn conclusie is dat zij het pand laten verkrotten. De lijst met gebreken aan het pand is lang. Zo zijn kozijnen doorgerot tot aan binnen. Diverse ruiten zijn stuk waardoor water en wind vrij spel hebben. De oostelijke vleugel is zichtbaar losgeraakt van het hoofdgebouw. Op het dak ontbreken op diverse plekken dakpannen.

Langdurige lekkage leidt tot een verslechtering van de kapconstructie. Het schilderwerk is in zeer slechte conditie. Groot onderhoud, om verder verval van de houten elementen te voorkomen, is noodzakelijk. In het voormalig hotelgedeelte staat de verwarming uit en is de ruit stuk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herberg 't Jagershuis was van oorsprong een trefpunt voor de (scheep) 'jagers' die met hun paarden de trekschuiten trokken over het jaagpad, vanaf Amsterdam langs de Amstel, richting Uithoorn. Het is gevestigd in een monumentaal pand, direct aan het water van de rivier Amstel aan de Amstelzijde 2- 4 in Amstelveen. De foto is op 7 augustus 2017 genomen


Kortom, de maat is vol. Daarom zijn we een formeel traject gestart. Zij krijgen zes weken de tijd om de zaak in orde te brengen. Als ze het gebouw niet herstellen dan gaan we een handhavingstraject starten. Dit betekent in de praktijk een last onder dwangsom. Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. Het Jagershuis is een begrip in Amstelveen en onderdeel van Rijksbeschermd stads-of dorpsgezicht ‘Buurt over Ouderkerk’. Breevast B.V. kan ontwikkelen, maar alleen als hun plannen passen binnen die kaders.

Ontwikkelingsplannen. In augustus 2017 heb ik aangekondigd, dat met collega Peter Bot van Ruimtelijke Ordening we streng sturen op welstand en kaders binnen het bestemmingsplan. We hechten grote waarde aan het aanzien van het Jagershuis als onderdeel van het beschermd dorpsgezicht. Het verdienmodel van Breevast B.V is voor ons niet leidend voor de toekomst van het Jagershuis.

Beschermd stads- of dorpsgezicht. Ruim 400 gebieden in Nederland met een bijzonder cultuurhistorisch karakter zijn gekenmerkt als 'beschermd stads- of dorpsgezicht' en vallen daarmee onder het zogenoemde overgangsrecht in de Erfgoedwet. Panden binnen zo'n beschermd stads- of dorpsgezicht hebben echter niet automatisch de status van beschermd monument. Door de beschermde status blijft het historische karakter en de historische structuur behouden van gebieden die van algemeen belang zijn door hun cultuurhistorische waardeAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.