Bijgewerkt: 24 augustus 2019

Wijkplatform Keizer Karelpark voert geen politieke kleur

Nieuws -> Informatief

Bron: Paul Stolwijk
04-02-2010

Dat er geen nieuwe buurtsuper aan de Van der Hooplaan komt, zodat de bestaande C1000 aan de Lindenlaan blijft gevestigd, is een klein feestje waard. Dat vindt GroenLinks en heeft buurtbewoners uitgenodigd de overwinning te komen vieren op zaterdag 20 februari om 11.00 uur in de Buurtkamer.

Het wijkplatform Keizer Karelpark voert geen politieke kleur met zich mee en wil dan de claim op de overwinning van GroenLinks nuanceren. Bij het verschijnen van de Wijkvisie Keizer Karelpark waren winkeliers, wijkplatform en wijkbewoners grote voorstanders van het voorstel, om een grote supermarkt (C 1000) op de plaats van de oude Volvogarage te bouwen.

Stolwijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Paul Stolwijk, voorzitter van het Wijkplatform Keizer Karelpark hier op een archiefbeeld uit 2009 (met microfoon)


 In deze wijkvisie was een groot aantal plannen opgenomen, waarin onder meer was bepaald, dat de flats aan de Ambrosiuslaan zouden verdwijnen en nieuwbouw zou terugkomen.  Hierdoor kon er een goede oplossing voor het parkeren worden gecreëerd. De wijkvisie als geheel wordt voorlopig niet meer gerealiseerd en wijkplatform en bewoners zagen nu wel grote problemen als alleen maar een klein stukje van de wijkvisie zou doorgaan.

 Bij de realisering van een C1000 op de plaats van de oude Volvo garage voorzagen zij grote verkeer- en parkeeroverlast veroorzaakt door klanten en bevoorrading van de supermarkt. Wij hebben als wijkplatform Keizer Karelpark geen actie gevoerd, maar met bewoners samen wel onze zorgen en een alternatief voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Het College was evenmin gelukkig met de situatie, ondanks, dat in de toenmalige wijkvisie wel werd uitgegaan van een grote supermarkt. Aan de hand van de Randvoorwaarden Locatieontwikkeling (RLO) kon de gemeente de burgers vragen om een reactie. De uitslag was duidelijk.

Op de plek van de oude Volvo garage komt geen C1000. Onze insteek is C1000 Lindenlaan behouden en zo mogelijk uitbreiden. Net als GroenLinks is het bestuur van het wijkplatform dus blij met deze ontwikkeling. Maar deze blijdschap is dus niet alleen door de inzet van Groen Links veroorzaakt. Wijkplatform én bewoners hebben een grote bijdrage geleverd, dat een C1000 supermarkt aan de Van der Hooplaan nu van de baan is.

Bestuur Wijkplatform Keizer Karelpark

Paul Stolwijk, voorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.