Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam Isseltweg 56 - 1962

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam Isseltweg 56
(Bron: Eigendom - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Van Dam van Isseltweg 56

De eigenaar van de van Dam van Isseltweg nummer 56 is de makelaar-timmerman Pieter Aalbersberg. Hij woonde aan de Amsteldijk op nummer 134 en was weduwnaar van Philipijntje Niezen. Aalbersberg verhuurde het woonhuis en land van de van Dam van Isseltweg aan de familie de Bruijn sinds 1919.

Familiegegevens
Johannes Maria de Bruijn werd geboren op 16 augustus 1879 te Abcoude Proosdij en overleed in 1930. Hij was getrouwd met Catharina Maria Sondervan die op 3 augustus 1882 was geboren te Nieuwer-Amstel. Het echtpaar kreeg 9 kinderen, vermoedelijk meer want tussen 1904 en 1910 zit zitten 6 kinderloze jaren. Hun derde kind overleed op 3-jarige leeftijd, na de lange onderbreking. De kinderen waren: Anthonia (25-5-1903), Antoon (2-10-1904), Cornelis Gerardus (10-4-1910 en overleden 20-7-1913), Johannes Hendrikus (10-6-1912), Abraham (12-9-1914), Gerardus Anthonius (24-7-1916), Johanna Maria (15-8-1920), Geertruida Cornelia (3-6-1922) en Wilhelmus Theodorus (7-10-1923).

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

In 1930, op 42-jarige leeftijd, is mevrouw weduwe geworden en heeft 6 kinderen te voeden. Dus vraagt zij een vergunning aan voor de bouw van een hoenderhok. Dit wordt toegezegd.


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In maart 1954 verkocht Aalbersberg aan de Gemeente in het belang van de volkshuisvesting en het centrumplan, het huis nummer 56 met schuren en een perceel grond tegen de prijs van 10.000 gulden. Het perceel inclusief woonhuis en grond stonden kadastraal bekend als Sectie H nr. 1669 ter grootte van 0.71.90 HA. Ten tijde van de verkoop is de familie de Bruijn nog steeds huurder zij het in een gewijzigde samenstelling. Mevrouw de Bruijn woonde er met dochter en schoonzoon (J.Th. Verhoef) met hun 6 kinderen.

Bij de onteigening wenste de familie een financiële regeling en schreven dat zij weliswaar geen veehouders waren, maar dat zij op de ¾ HA land al die jaren aardappelen, groente en melk voor gemiddeld 9 personen zelf hadden kunnen verzorgen. Zij rekenden de Gemeente voor dat, indien zij moesten verhuizen, dit een schadepost voor hen zou betekenen van 35 gulden per week. Na veel discussie binnen de Gemeente, werd bepaald op basis van “genade voor recht laten gelden” dat de familie 2.500 gulden kon ontvangen. De familie eiste 6.500 gulden vergoeding, maar dit werd niet gehonoreerd. Tevens werd de familie een kleine woning toegewezen, welke zij niet wilde voor twee gezinnen. De Gemeente zag hen echter niet als twee volwaardige gezinnen en had niets anders te bieden dan een huisje aan de Middenweg op nummer 85. In 1960 is het pand aan de van Dam van Isseltweg praktisch onbewoonbaar en verhuisde de familie alsnog naar de Middenweg.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11/179-111 en Bev.reg- Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder