Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam van Isseltweg
tussen nummer 65 en 73 - 1961

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg  tussen nummer 65 en 73
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening: Douwe van der Leest


Van Dam van Isseltweg tussen nummer 65 en 73

Ongeveer in 1925 kreeg de weg langs de ringvaart pas de naam van Dam van Isseltweg. Daarvóór hadden de huizen aan de weg nog een nummer binnen de wijk, in dit geval wijk E. Tussen de latere huisnummers 65 en 73 op Van Dam van Isseltweg stond vóór 1924 nog een houten huis met huisnummer E22. Hier woonde vanaf 23 oktober 1880 Martinus Clazing met zijn gezin, die uit Zaandam kwamen. Zij verlieten het huis op 11 september 1883. Daarna betrok Lammert van Kolfschoten met zijn gezin het huis en vervolgens vanaf 1 juli 1906 Johannes van Kamperdijk. Na Johannes van Kamperdijk nam vanaf januari 1908 de familie Bank haar intrek. Het huis was gebouwd door Willem Wassenberg en uit de onderstaande vergunningsaanvraag blijkt dat het huis rond 1910 door brand is verwoest.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Vergunning van 6 juli 1911 voor de bouw van een nieuw woonhuis

Willem Wassenberg vroeg de gemeente Nieuwer-Amstel om een nieuw huis te mogen bouwen op de plaats van het oude en dat werd toegestaan op 6 juli 1911. Wassenberg mocht een nieuw woonhuis in de Middelpolder, ter plaatse waar het door brand vernielde huis, Sectie H no 1419. Het huis werd in dat jaar ook omgenummerd vanaf 1911 naar E24. De familie Bank vertrok na de brand naar elders en in het nieuwe huis ging Willem Wassenberg zelf wonen.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Aanvraag voor verplaatsing van de woning


Op 27 september 1924 deed Willem Wassenberg een aanvraag voor het verplaatsen van het huis naar het begin van de Middenweg. Al op 3 oktober 1924 werd toestemming verleend. Willem bouwde daar het huis weer op met een gewijzigde dakconstructie, namelijk een gebroken type Franse kap. Eerst nog met luiken, maar die werden in latere jaren verwijderd. Het huis kreeg als adres Middenweg 2. Zie daar voor het vervolg.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder