Bijgewerkt: 19 september 2020

Middenweg 261 - 1956

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 261
(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Tekening Gemeentearchief Amstelveen


Middenweg 261

Cornelis Thim senior had een orchidee kwekerij aan de Middenweg 265. Hij was gehuwd met  mevrouw Anna de Waard. Ze woonden te Amsterdam in de van Baerlestraat 56. Zij hadden drie kinderen te weten Anna, Neeltje en Cornelis junior.
De woning aan de Middenweg werd verhuurd aan de heer F.J. Twicht voor ƒ 52,50 per maand.  Het perceel omvatte grond met opstallen, bestaande uit 3 grote kassen, 5 kleine kassen, een werklokaal, een ketelhuis met kolenloods, 2 gazogeenketels en een huis met ingebouwde garage, kadastraal bekend als Sectie H nr 1515, groot 00.44.20 HA. Op 19 juni 1956 overleed de heer Thim te Amsterdam.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 21 november 1956 kocht de gemeente het perceel inclusief woonhuis van de erven Thim. Dit waren zijn weduwe Anna de Waard, winkelierster, en zijn 3 kinderen:
Anna Thim wonende te Velp, Schaapsdriftoverbeek 12, weduwe van de heer Barend Hendrikus Scholten,
Cornelis Thim jr bloemwinkelier, Churchilllaan 12 te Amsterdam en
Neeltje Thim zonder beroep, gehuwd en wonende Grevelingestraat 6 te Amsterdam.
De Gemeente betaalde ƒ 34.000,- voor de nalatenschap waarvan ieder een kwart ontving.
Wat er met de huurder de heer Twicht werd overeengekomen is niet bekend.

>Bron: Gemeentearchief Amstelveen: Invnr 2.07.351.11 doos 9

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder