Bijgewerkt: 19 september 2020

Middenweg 142 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 142
(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest, getekend vanaf onderstaande foto


Middenweg-142

Op 16 januari 1922 verkocht de heer Gerardus de Groot, landbouwer te Nieuwer-Amstel in de Middelpolder, aan de heer Wilhelmus de Groot, agent van politie wonende te Amsterdam in de Korte Leidsche Dwarsstraat 23,  een perceeltje bouwland. Dit stond kadastraal bekend als Sectie I no 2205 groot 15 aren en wisselde van eigenaar voor de som van ƒ 750,00.

Op 12 mei 1939 verkocht de heer Wilhelmus de Groot, bevordert tot rechercheur/brigadier en wonende te Amsterdam Huismanhof no 36, het perceeltje aan de heer Johannes Hermanus Fock, garagehouder te Nieuwer-Amstel. Inmiddels stond er een woonhuis met schuur op het bouwland. De heer Fock betaalde voor deze aankoop ƒ 5.500,00.

Op 7 augustus 1947 verkocht de heer Fock, die aan de Kennemerstraat 150a in Heiloo woonde, het perceel met woonhuis, schuur tuin en erf aan de heer Matthijs de Jong. Deze woonde aan de Middenweg nr 130, was veehouder en kocht het geheel voor
ƒ 7.000,00. De heer de Jong was gehuwd met Jansje Slot, geboren te Coevorden op 20 maart 1908.

Middenweg  Amstelveen
(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Maker foto - onbekend

Middenweg 142


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 30 juni 1958 kocht de Gemeente van de heer de Jong 3 percelen grond met opstallen, waaronder 2 huizen met schuren, gelegen aan de Middenweg 142 en Middenweg 130, kadastraal bekend als Sectie I nrs 2205, 1852 en 2568, samen groot 6.46.59 HA.
Perceel 2205 werd aangekocht voor ƒ 20.000,00 en de percelen 1852 en 2568 voor ƒ 95.000,00. Na de verkoop mocht de heer de Jong het land nog pachten tot juni 1959. Toen werd het vrij gemaakt voor het bestemmingsplan. Er was een verkeersweg gepland, welke weg via de Buitenveldertselaan aansluiting zou krijgen op de ringweg in de Gemeente Amsterdam.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen Invnr 2.351 en 123 VI

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder