Bijgewerkt: 19 september 2020

Middenweg-265 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg-265
(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 265

Eigenaar van de woning en de grond was de heer Alfred Katzmann, verffabrikant, gehuwd en wonende Laan van Bloemenhove 16 te Nieuwer-Amstel. Het was een perceel met huis, werkplaatsen, erf, kas-druivenserre, tuinschuren en bouwland, kadastraal bekend als Sectie H nr 1455 groot 1.70.80 HA. De heer Katzmann verhuurde het woonhuis sinds  29 november 1951 gedeeltelijk aan de familie Ruhé. Twee kamers en 3 kelders gebruikte de heer Katzmann zelf voor zijn verfopslag. Ook de grond pachtte de heer J.P.J. Ruhé daar hij tuinder was van beroep. Het huur/pachtcontract liep tot november 1963.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A. Sluijs)

Huis Middenweg 265 in de zomer en de omgeving ziet er prachtig uit


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 28 juni 1955 kocht de Gemeente van de heer Katzman het gehele perceel voor ƒ 32.500,-. Dit was nodig voor realisering van het uitbreidingsplan Machineweg 1960. De Gemeente besloot met een jaarcontract dat de heer Katzmann het aangekochte perceel mocht huren van maand tot maand voor ƒ 100,- per maand. Pas in 1957 werd de Gemeente duidelijk dat het perceel van de heer Katzmann werd verhuurd en verpacht aan de heer Ruhé. Het schijnt, maar de stukken zijn onduidelijk hierover, dat de heer Katzmann dit niet had gemeld aan de Gemeente ten tijde van de aan/verkoop in 1955.
Toen in maart 1960 de Gemeente het perceel aan de pacht wilde onttrekken, eiste de heer Ruhé een schadevergoeding. Het rentmeesterbureau 'Agro Sanatio'deed een voorstel tot pachtbeëindiging met een taxatierapport. De schadeloosstelling kwam neer op ƒ 55.275,- exclusief belastingschade. Uiteindelijk bood de Gemeente ƒ 4.500,- exclusief belastingsschade en een benedenwoning met erf of siertuin in huurprijs, stand en grootte passend aan het gezin van de pachter, de heer Ruhé.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A. Sluijs)

Huis Middenweg 265 in 1962


Bron: Gemeentearchief Amstelveen: Invnr: 2.07.351.11 Doos 7 en Invnr 92 X.

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder