Bijgewerkt: 19 september 2020

Middenweg 283 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 283
(Bron- Eigen collectie-particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 283

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluis)

Van deze foto heeft Douwe van der Leest vermoedelijk zijn pentekening gemaakt


De heer K.A. de Boer (Klaas Albertus) was eigenaar van de percelen aan de Middenweg 283 en 285. Geboren op 25 januari 1857 te Kuinre en overleden op 11 april 1947 te Nieuwer-Amstel. Het geheel bestond uit 6 percelen grond waarop twee boerderijen met bijgebouwen stonden, groot 10 HA en was gelegen nabij de Kalfjeslaan. De heer de Boer huwde in Nieuwer-Amstel op 1 mei 1878 met Geertje Schuurman (1857-1932). Zij kregen meerdere kinderen, waaronder Albert en Jan.
Albert de Boer (12-9-1879 - 12-12-1951) werd later veehouder/melkslijter. Hij trouwde op 6 april 1904 in Uithoorn met Antonia van Bodegraven (1881-1918). Na haar overlijden trouwde hij op 13-11-1919 in Sloten met Neeltje Maria Brouwer (1887-1951). Uit beide huwelijken werden meerdere kinderen geboren.
Jan de Boer (4-3-1895 - overlijdensdatum onbekend) werd bouwkundige/gemeente-architect en trad op 18 november 1925 te Medemblik in het huwelijk met Elisabeth van der Zee (1900 - ?)

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluis)

Middenweg 283


Naast de boerderij van de Middenweg 283 die werd verpacht, stonden een koestal en een schuur, totale grootte 7.50.00 HA. De pacht liep tot 31 maart 1958 voor de prijs van ƒ 1.000,- per jaar.
De andere boerderij, Middenweg 285, werd gepacht door zijn zwager de heer F.C. Bosse. Hij had op het perceel een schuurtje gebouwd en bezat een kleine hooiberg in de zuid-westelijke hoek van het erf, groot 0.40.00 HA,. Hij pachtte het geheel tegen een prijs van ƒ 818,00 per jaar. De pacht liep tot augustus 1958.
Het resterende land ter grootte van 2.50.68 HA werd verpacht aan de heer A. Theijssen voor een pachtprijs van ƒ 400,40 per jaar en liep af op 31 augustus 1958.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluis)

De Middenweg heeft ondertussen een slecht wegdek en de weg op deze foto loopt langs nr 283, rechts


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De erven van de heer K.A. de Boer wilden de 6 percelen verkopen aan de Gemeente Nieuwer-Amstel. De erven staan in willekeurige volgorde beschreven als:
Johanna Adriana de Boer, gehuwd met Gerrit Kars, veehouder en wonende te Ouder-Amstel, Dwarsweg 3.
Geertje Anthonia de Boer, gehuwd met Jan Streefkerk, wonende te Ouder-Amstel, Korte Dwarsweg 9.
Jan Albert de Boer, melkslijter te Amsterdam.
Klaas de Boer, veehouder te Haarlemmermeer.
Albert de Boer, melkslijter, Burgemeester Fockstraat 62 te Amsterdam West, gehuwd geweest met Neeltje Maria Brouwer, wonende te Nieuwer-Amstel, Amsterdamseweg 465.
Nicolaas Anton de Boer, melkslijter aan de Jasperleijnsenstraat 24i te Amsterdam west.
Tini de Boer, gehuwd met Jacob de Jong, timmerman en wonende te Nieuwer-Amstel, Amsterdamseweg 372.
Jan de Boer, gemeentearchitect te Diemen, Hartveldse weg 47 en gehuwd.

De erven hebben de onroerende goederen 16 november 1956 aan de Gemeente verkocht voor ƒ 159.592,65. De pachtcontracten werden overgenomen. Lees hiervoor ook Middenweg 285.

Gemeentearchief Amstelveen: Invnr 2.07.351.11 doos 4

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder