Bijgewerkt: 19 september 2020

Middenweg 286-288 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 286-288
(Bron- Eigen collectie-particulier)
Tekening Douwe van der Leest)


Middenweg 286-288

De gebroeders Frederik en Pieter Jacobus Heinne waren eigenaar van het perceel aan de Middenweg dat bestond uit een dubbel woonhuis, grote schuur en kleine schuur met veel platglas en tuingrond, groot 2.25.50 HA. Dit stond kadastraal bekend als Sectie I nrs 2693 en 2694. Frederik was tuinder en bewoonde huis nummer 286 en Pieter Jacobus, ook tuinder, bewoonde nummer 288.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Reeds in juni 1959 was er een bod gedaan door de Gemeente om het perceel aan te kopen. In 1960 was er nog niks concreet. De gebroeders Heinne vroegen ƒ 150.000,- voor de tuingrond, een vergoeding aan de gebruiker ƒ 18.750,-, voor de gebouwen
ƒ 20.000,- en verhuiskosten ƒ 5.000,-. Daarbij werd gesteld dat de gebroeders Heinne de panden en grond mochten blijven huren van maand tot maand met een opzegtermijn van een half jaar. De huur zou dan komen op ƒ 150,00 per HA per jaar en voor de woning ƒ 7,00 per week. Tevens wilden zij de garantie dat als ze moesten vertrekken zij een parterrewoning kregen aangeboden.

In maart 1962 zit er nog niet veel schot in de zaak. De Gemeente wilde ƒ 200.000,- belastingvrij uit betalen. De gebroeders Heinne wilden hun bezittingen wel aan de Gemeente overdragen voor
ƒ 225.000,- belastingvrij. Dit was meer dan hun eerste voorstel aangezien er nu ook nog ƒ 10.000,- werd gevraagd voor duurder wonen en ƒ 15.000,- voor vergoeding van de bomen.
Een jaar later, in maart 1963 zegde de Gemeente ƒ 153.000,-- toe en in april verhoogde de Gemeente dit tot ƒ 160,.000,-. De gebroeders Heinne vonden dit onvoldoende.

In juli 1963 gaat het mis want de Gemeente biedt nu nog slechts
ƒ 130.000,- aangezien de inkomensschade die vanaf 1959 wel was mee berekend, nu van het bod van destijds werd afgehaald. De gebroeders spannen hierop een rechtzaak aan. Wat dit uiteindelijk opleverde is niet bekend. Wel dat in augustus 1963 het perceel inclusief opstallen aan de Gemeente werd overgedragen, zodat de realisatie van de bouwplannen Kronenburg eindelijk doorgang konden vinden.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen: Invnr 519 IV

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder