Bijgewerkt: 18 september 2020

Middenweg 110 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 110
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 110

Op 11 October 1938 verleende de Gemeente Nieuwer-Amstel een bouwvergunning aan M. Lelieveld tot de bouw van een woning met bergplaats aan de Middenweg 110. Kadastraal bekend als Sectie I nr 2504, groot 5 Are.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Middenweg 110, Vergunning in 1938 tot het bouwen van een woning en werkplaats


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 19 juli 1963 kocht de Gemeente van de heer Lelieveld, chauffeur en gehuwd met mevrouw Saartje van der Sluis het pand aan de Middenweg 110 voor ƒ 47.500,00. De aankoop omvatte een huis, erf en schuur met tuin. De heer Lelieveld heeft in de woning met zijn gezin gewoond vanaf de bouw tot de sloop. Hij was voor de oorlog taxichauffeur en tijdens de oorlog fietsenmaker. Dat heeft hij na de oorlog nog even gedaan tot de heer M.J. de Boer, Middenweg 107 en 106 zijn fietsenzaak overnam. De heer Lelieveld begon toen weer met een taxibedrijf.

Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2.07.351.11 / 157-XVI

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Foto van 1958 van de Middenweg 110, zoals Douwe van der Leest deze ook tekende.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder