Bijgewerkt: 21 september 2020

Amstelveen in prent - 2015

Foto's -> Geschiedenis -> Vereniging Historisch Amstelveen

Amstelveen in prent
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

1. 'Het Dorp Amstelveen'
J.C. Visser naar J. van Diepenhuijsen, ingekleurde ets uit L. van Ollefen (1749-1816) en Rs. Bakker,
'De Nederlandsche Stad- en dorp- Beschrijver 1792.
Het versje onder de ets:
AMSTELVEEN, zo wel gelegen,
Mild bedeeld met Godes zegen,
Leed om Gysbrechts overmoed,
Onlangs viel 't in Pruisens handen,
Laatslyk heeft er 't vuur gewoed.


Tijdens haar 25 jarig jubileum bracht de Vereniging Historisch Amstelveen een nieuw cahier uit. Het cahier met de titel 'Amstelveen in prent', is een catalogus van bijna 90 etsen en prenten, waarvan het merendeel afkomstig is uit een privcollectie. In deze rubriek kunt u 86 etsen en prenten bekijken uit een privé collectie en gefotografeerd door Amstelveenweb.com.


De VHA heeft de collectie etsen en prenten in haar geheel aangekocht van een particulier

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

2 'Het dorp Amsterveen'
Ingekleurde ets van Geertruydt Roghman (1625 -1657) naar Roeland Roghman (1627-1692), omstreeks 1650.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

3. 'Het dorp Amstelveen'
N. van de Meer naar J. Bulthuis (7750-1801), ingekleurde prent uit de 18de eeuw. Afmeting 12 x 8 cm.
Jan Bulthuis was een tekenaar, afkomstig uit Groningen, die vanaf circa 1780 in Amsterdam werkte.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

4. 'Amstelveen met t' regthuys'
Ingekleurde ets vervaardigd door Hermanus Petrus Schouten (1747-1822) een Amsterdamse prentkunstenaar, aquarellist, etser, schilder en tekenaar en circa 1775 uitgegeven te Amsterdam door Pieter Fouquet junior.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

5. 't DORP AMSTELVEEN'
Ingekleurde ets door Karel Fredrik Bendorp (1736-1814). Tekenaar: Jan Bulthuis(1750-1801). Uitgegeven in 1793 in 'Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door Karel F. Bendorp'.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

6. Gezicht op Amstelveen, door een onbekende maker. Afmeting 8 x 6 cm


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

7. 'Gezigt voor het rechthuys tot Amstelveen ziende op Den weg naar Leyden'.
Ingekleurde ets van Abraham Rademaker (1677-1735), circa 1730. Hij was een kunstschilder, tekenaar, prentenmaker, uitgever en maakte hoofdzakelijk topografische tekeningen en schilderijen. Den weg naar Leyden heet thans de Handweg.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

8. 'Amstelveen by de kerk zien de naar Amsterdam'
Ets van Abraham Rademaker, circa 1730. Uit: 'Spiegel van Amsterdams zomervreugd op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertonende deszelfs kerken, herenhuizen, lustplaatsen, lanen, wegen enz.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

9. 'Amstelveen' 1736'
Ingekleurde ets van J.C. Philips (omstreeks 1700-1775) uit Daniel Willink, (1676-1722) 'Amstellandsche Arkadia' (1737).
Afmeting 15 x 12 cm


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

10. 'Amsterveen'
Ingekleurde ets uit: Casparus Commelin (1636-1693) - 'Beschryvinge van Amsterdam, Zynde een Naukeurige verhandelinge van deszelfs eerste Oorspronk uyt den Huyse de heeren van Amstel en Amstellant, Haar Vergrooting, Rykdom, en Wyze van Regeeringe tot den Jare 1691. Afmeting 35 bij 6 cm.
Een panoramabeeld van het dorp Amstelveen met op de voorgrond 'Het Groote Loopveld', nu de Stationsstraat-Ouderkerkerlaan.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

11. 'De kerk van Amstelveen'
Ingekleurde ets - 1663, uit: 'Historische beschryving der Stadt Amsterdam' van Olfert Dapper (1636-1689), een Nederlands geograaf en geschiedschrijver. Afmeting 29 x 19 cm


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

12. 'Amstelveen aan de zuydzyde te Zien'
Ingekleurde ets, naar Abraham Rademaker, circa 1730. Uit: 'Spiegel van Amsterdams zomervreugd op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertonende deszelfs kerken, herenhuizen, lustplaatsen, lanen, wegen enz.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

13. 'Gezigt van de kerk, en het Kerkhof aan zijn ingang met het Gerecht tot Amstelveen'
Ingekleurde ets van Abraham Rademaker, circa 1730. Uit: 'Spiegel van Amsterdams zomervreugd op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertonende deszelfs kerken, herenhuizen, lustplaatsen, lanen, wegen enz. De hier afgebeelde kerk werd in 1866 gesloopt en vervangen door het huidige gebuw. Links het nachtwakershuisje met jaartal 1751 en rechts de galg.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

14. 'Amstelveen met de kerk'
Ets van Hermanus Schouten. De originele ets van Schouten dateert van omstreeks 1775.
Uit: 'Gezichten voorname Hollandse Dorpen'uitgegeven door Pieter Foquet.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

15a.'Houtewael bij Amsterdam Ao 1625'
Ets van Abraham Rademaker.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

15b. 'Houtewael aan de Zeedijk te zien'
Ets van Abraham Rademaker. Beide etsen zijn als 1 prent uitgebracht met een afmeting van 11,5 x 8 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

16. 'Amstelveen, Ao 1624'
Ets van Simon Fokke, Nederlandse etser en graveur (1712-1784), naar een veel ouder, verloren gegaan, 17de eeuws schilderij van Hendrick Avercamp (1585 -1634), een bekende landschap schilder. Afmeting 17,1 x 13,9 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

17. 'Ouder Kerk' 1736
Ingekleurde ets van J. C. Philips uit Daniel Willink, Amstellandsche Arkadia 1737. Afmeting 15,3 x 12,5 cm.
Te zien is de oude brug over de Amstel bij Ouderkerk, met rechts de huidige Amstelzijde,
voorheen bekend als Buurt over Ouderkerk.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

18. 'DE OVERTOOM'
Ets door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in 'Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis en in het koper gebracht door K.F. Bendorp. Afmeting 10 x 7 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

19. 'Op de Amstelveenscheweg voor bij de Kalfjeslaan'
Litho van L. Desguerrois & Co. en Johannes Comelis van Pappelendam (1810-1884), circa 1840. Afmeting 27,5 x 19 cm.
De Amstelveenseweg is vanouds de verbinding tussen Amsterdam en Amstelveen. Het gedeelte van de weg tussen de Overtoom en de Kalfjeslaan is bij twee annexaties in 1896 en 1921 in Amsterdam komen te liggen. Om verwarring te voorkomen werd de naam van het resterende gedeelte van de Amstelveenseweg (tussen het dorp en de Kalfjeslaan) in 1933 gewijzigd in Amsterdamseweg.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

20. 'Gezigt van het Rustenwerker-pad langs de Wetering, naar de Stadlander-brug en de Stad Amsterdam'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel' 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

21.'Gezigt van de Stadlander-brug langs de Wetering naar de Stad'
Ingekleurde ets van Abraham Rademaker, uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel' 1730-1807


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

22. 'Gezigt van Stadlander langs de Wetering, naar het Rustenburger-pad'
Ingekleurde ets van Abraham Rademaker, uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1807.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

23. 'Veldgezigt langs de Tuinen van het Otterspad naar de Wetering'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730-1807.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

24. 'Mylpaal en Tulpenburg'
J. Punt (1711 1779) naar een tekening van A. de Haan. Ets uit Daniel Willink, Amstellandsche Arkadia 1737. Afmeting 15 x 12 cm.


Op het grondgebied van Nieuwer-Amstel gaven banpalen de grens van het ban- en vangrecht van Amsterdam aan. Deze grens lag vanaf 1609 op 1000 roeden (3,7 km) vanaf de grens van de stad. In Nieuwer-Amstel werden banpalen geplaatst op de huidige Amsterdamseweg en aan de Amsteldijk en staan er nog steeds. De palen gaven aan tot welke afstand Amsterdam misdadigers mocht vangen en verbannen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

25. 'Mylpaal en Elsryk'
J. Punt naar C. Pronk (1691-1759). Ets uit Daniel Willink, Amstellandsche Arkadia, 1737. Afmeting 15 x 13 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

26. 'De Hofstede Els Rijk van den Heer Kuyken bij de Meyl paal op den Amstelveensen Weg'
Ingekleurde ets van Abraham Rademaker. Uit: 'Spiegel van Amsterdams zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertoonende deszelfs kerken, herenhuizen, lustplaatsen, lanen, wegen, vaarten enz', circa 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

27. 'Hofsteede Zonnestein'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730, uitgegeven door Leonard Schenk.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

28. 'Buitenplaats Wester-Amstel'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Het huis werd in de zeventiende eeuw gebouwd en in 1900 gekocht door de heer Jacobus Philippus Lissone. Het was toen een herberg, maar Lissone maakte er weer een buitenverblijf van. Na zijn dood werd het door de dames Lissone bewoond, waarna het in handen kwam van Søren L. Movig.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

29. 'Lustplaats Tulpenburg'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel' 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

30. 'Hofstede de Morgenstond'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

31. 'De Schoone en seer welbeplante Hofstedede Morgenstondt, aan den Amstel tussen het kleyne Loopvelt en het Dorp Ouwerkerk'.
Ets van J.C. Philips, variant op een uitgave in Daniel Willink, Amstellandsche Arkadia 1737. Afmeting 14 x11 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

32. 'Hofstede Oud Myl'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

33. 'Het Huis Kostverloren by Amsterdam aan den Amstel Ao 1630' en 'Kostverloren in zyn Ruwine'
Etsen van Abraham Rademaker, 1792-1803. Afmeting 10 x 6 cm


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

34. 'Het Huis Kostverloren by Amsterdam aan den Amstel Ao 1630' en 'Kostverloren in zyn Ruwine'
Etsen van Abraham Rademaker, afkomstig uit Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten'.
Uitgegeven door Willem Barents, boekverkooper te Amsterdam in 1725.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

35. 'Lusthof Ruijschenstein'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

36. 'Hofstede Voorbreet'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

37. 'Hofstede Welna'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

38. 'Hofstede Trompenburg'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

39. 'Hofstede Overmeer'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

40. 'Lustplaats Meermond'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

41. 'Hofstede Borssenburg'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

42. 'Hofstede Rust en Werk'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

43. 'Hofstede Amstelsigt'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

44. 'Gezicht van de 'Hofstede Brantwijk'
Ets in kleur van Abraham Rademaker, uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

45. Gezicht van 'den Nieuwe Herberg Paardenburg' en den brug en Kerk van het Dorp Ouwerkerk'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

46. 'Gezicht tussen Kostverlooren en Ouwerkerk'
Rechts de Amsteldijk-Noord. Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

47. Gezigt van de 'Herberg het Kleine Kalfje', op de hoek van het eerste Loopveld bij den Hofsteede Kostverlooren'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.
Deze herberg was op de hoek van de Kalfjeslaan en de Amsteldijk gelegen, tegenover het huidige restaurant Kleine Kalfje.
Het Kalfje werd in de jaren 1960 gesloopt.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

48. 'Bogt aan den Amstel, by t Moolentje J.C. Philips
Ets uit Daniel Willink, Amstellandsche Arkadia 1737. Afmeting 15 x 12cm.
De bocht in de Amstel bij de herberg het Molentje (tussen de huidige Berlagebrug en de Utrechtsebrug). Langs de Amstel staan de rolpalen voor de trekschuit. Deze werden gebruikt om de trekschuit door de bocht te leiden


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

49. 'Gezicht tusschen den Omval en Tromp en Plaats, de Herberg 't Moolentje in 't verschiet'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.
De Amstel gezien in zuidelijke richting met rechts de Amsteldijk en links in het verschiet herberg het Molentje
aan de Korte Ouderkerkerkdijk.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

50. 'Gezicht van de Herberg de Schulp'. Ets van Abraham Rademaker, uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel' 1730.

De Amstel en de Weesperzijde met in het midden de Schulpbrug en links herberg de Schulp. Op de plaats van de Schulpbrug ligt nu de Schollenbrug, de brug in de Weesperzijde over de Ringvaart van de Watergraafsmeer bij de Amstel. Herberg de Schulp (later uitspanning Schollenburg, gelegen in de Watergraafsmeer), had een schelp in de gevel


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

51. Gezicht van de 'Herberg de Paauwentuin''
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.

De Pauwentuin, vernoemd naar eigenaar Michiel Pauw, was tot in de 17de eeuw een buitenplaats op de zuidhoek van de huidige Ceintuurbaan. In 1638 werd de tuin verkocht en het huis ging toen dienst doen als herberg. De uitspanning trok bezoekers uit heel Amsterdam en ook Rembrandt zou er te gast zijn geweest. Rond 1850 werd de herberg gesloopt


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

52. 'Amsterdam aan den Amstel' 1762
Ets vervaardigd door Paulus van Liender, schilder en (pen)tekenaar (1731-1797) in 1762. Uitgegeven door Pierre Fouquet jr. Afmeting 36 x 25 cm


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

53. Gezigt van 'de Beerebeydt' op de Buyten Amstel'
Prent van Isaac Lodewijk la Fargue van Nieuwland (1726-1805), uitgegeven door P. Fouquet Jr, Amsterdam. Afmeting 39 x 24 cm.

De Beerebijt was de naam van een herberg aan de Amstel waar men in de 17de eeuw een troep honden liet vechten met een beer tot deze werd verslonden. De herberg bevond zich ter hoogte van de huidige Tweede Jan van der Heijdenstraat in Amsterdam en was tevens de vertrekplaats voor de trekschuiten voor Utrecht, Den Haag en Rotterdam


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

54. 'Gezicht de Beerenbeyt: of Uitrechtsch, Haagsch, Delfsch en Rotterdamsch veer'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

55. 'Winter-vermakelijkheden op den Amstel, benevens een Gezigt naar den Ysbreeker in den Strenge Vorst van den Jaare 1784'
Ets van een onbekende graveur uit 1784. Afmeting 43 x 22 cm.

De Amstel voor Amsterdam, gezien naar de Weesperzijde met links op de achtergrond de uitspanningen Lokhorst en de IJsbreker. De winter van 1783-1784 gold als extreem, vanwege hevig vulkanisme in IJsland en in Honshu (Japan) tijdens de zomer en de herfst van 1783.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

56. 'Amsterdam, uyt den Amstel te zien'
Prent naar schilderij van Abraham Storck (1644-1708). Uit: Daniel Willinks Amsterdamsche Buitensingel, 1723,
bij A. van Damme (1723, bl. 138). Afmeting 29 x 13 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

57. Turfsteken in de omgeving van Amstelveen, geen titel - 1693
Uit: Beschrijvinge van Amsterdam; Samensteller: Casparus Commelin, Uitgever: Weduwe van Aart Dirksz. Oosaan (Amsterdam). Afmeting 15 x 11 cm.

Op deze ets zijn de verschillende werkzaamheden van het turf maken in beeld gebracht. Dit begint bij het baggeren met de bagger beugel, vervolgens het aantrappen van het veen (turftrappen), en daarna het steken van de bagger in turven. De turven werden op stapels gelegd om te drogen. De houten schuren werden gebruikt om de turf op te bergen, totdat het per schip werd getransporteerd naar bijvoorbeeld de steden. Het turf maken was een arbeidsintensieve bezigheid. Op de achtergrond is de kerk van Amstelveen zichtbaar.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

58. 'Afbeelding van de Hollandsche Veenen na 't Dorp Amsterveen te zien, met de wijze van het Turfmaken'
naar en door J.C. Philips, 1741.
Ingekleurde ets, Jan Wagenaar(1709-1773) / Thomas Salmon, 'Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; vierde deel. Behelzende eenen Aanvang der Beschryvinge van Holland'. Afmeting 28 x 16 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

59. 'Exploitation de la tourbe' (Exploitatie van de turf ')
Aquatint, (sterk geconcentreerde vloeibare waterverf) uitgegeven in 1816 te Amsterdam door Evert Maaskamp. Afmeting 11 x 9 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

60. 'Klijne Loopveld en kruittoren' J. Punt naar C. Pronk
Ets uit Daniel Willink, 'Amstellandsche Arkadia', 1737. Afmeting 15 x 12 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

61.'Ruine van den Kruidmolen Sollenburg, aan den Overtoomschen Weg, buiten Amsterdam'
Ets van Reinier Vinkeles (1741-1816) uit 1792. Reinier Vinkeles was een Nederlandse tekenaar, graveur en leerling van Jan Punt. Afmeting 9 x15 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

62. 'Overblijfselen der Kruijtmakerije SOLLENBURG aan den Overtoomse Weg bij Amsterdam, gesprongen den 14 Aug. 1758'
Paulus van Liender, 1758. Uitgegeven door Pieter Fouquet Jr. Afmeting 41,5 x 23,8 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

63. 'De Catoendrukkerij met het Torentje van den Heer Van Ommeren genaamd buyten druk'
Ets van Abraham Rademaker. Uit: 'Spiegel van Amsterdams zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertoonende deszelfs kerken, herenhuizen, lustplaatsen, lanen, wegen, vaarten enz', circa 1730. Katoendrukkerij Buytedruk, ofwel Het Torentje genaamd, aan de Amstelveenseweg


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

64. 'De Catoendrukkerij Buytedruk met het Torentje, voor aan de weg naar Amstelveen, van Agteren te zien'
Ingekleurde ets, kopie naar Abraham Rademaker. Uit: 'Spiegel van Amsterdams zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertoonende deszelfs kerken, herenhuizen, lustplaatsen, lanen, wegen, vaarten enz', circa 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

65. 'De Hofstede het Toorentje van den Heer Willink op den Amstelveensen Weg'
Ingekleurde ets van Abraham Rademaker. Uit: Spiegel van Amsterdams zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertoonende deszelfs kerken, herenhuizen, lustplaatsen, lanen, wegen, vaarten enz', circa 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

66. 'Gezicht van de Runmoolen en Katoendrukkery'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

67. 'Katoendrukkerij van den Heer Ioannes Coops'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.

De katoendrukkerij aan de Amstel van Ioannes Coops, tevens eigenaar van het buiten Over-Amstel. Het perceel waarop de katoendrukkerij was gevestigd, lag tussen de Tolstraat en de Over-Amstel, in de buurt van de huidige Wiegelstraat. In 1782 vestigde George Dommer op het perceel een chemische fabriek, genaamd Nieuwburg. Vanaf 1809 was hier de Amstelporseleinfabriek gevestigd.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

68. 'Gezigt van den Lootwit-moolen aan de Wetering van de land-zyde te zien'
Ets van Abraham Rademaker uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

69. 'Onderhandeling tusschen twee Afgevaardigden der Regeeringe van Amsterdam en Graave Willem Fredrik van Nassau, voor de hofstede Welna aan den Amstel, in 't jaar 1650'
door Isaak Tirion (1705-1765) naar S. Fokke,1754-1755. Isaak Tirion was een boekhandelaar en uitgever. Hij was gevestigd in Amsterdam, eerst aan de Nieuwezijds Voorburgwal, later aan de Kalverstraat


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

70.'Aanval der Pruisschen op Amstelveen, den 1ste October 1787'
Ingekleurde ets door C. Brouwer naar J.D. Teissier (1750-1821). J.D. Teissier of Jean George Teissier was een schilder en tekenaar van landschappen en stillevens


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

71. 't Verdedigen van de Voorpost te Amstelveen tegen de Pruisschen, 1 October 1787'
Ingekleurde ets. Afmeting 10 x 7 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

72. 'Aanval op Amstelveen' 1787'
Ets van Anna C. Brouwer (1772-?), uit L. van Ollefen en Rs. Bakker, 'De Nederlandsche Stad- en Dorp -Beschrijver, 1792, met een versje. Anna C. Brouwer was een graveerster en tekenares, vermoedelijk de dochter van graveur Cornelis Brouwer.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

73. 'Aanval op Amstelveen door de Pruijsische troepen onder Commando van den Hertog van Brunswijk en verdedigd door Amsterdamsche schutters en verdere manschappen onder Commando van den Colonel Grave des Portes den 1ste october 1787 / Attaques sur Amstelveen'
Ingekleurde ets van C. Brouwer naar een tekening van J.D. Teissier, uitgever D.M. Langeveld, 1791. Afmeting 46 x 30 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

74. 'Accurate Afbeelding van de voorgevallen Bloediege Actie te Amstelveen in September 1787'
Georg Balthasar Probst (1732-1801), een Duitse uitgever en graveur, 1787. Afmeting 23 x 13 cm


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

75. 'MONUMENT voor AMSTERDAM MDCCLXXXVII'
Ets uit 1788 door Mattheus de Sallieth (1749-1797) naar een tekening van Jacobus van Meurs. Afmeting 40,2 x 32,5 cm.

De volgende etsen van Batterijen zijn van een anonieme maker en zijn onderdeel van een set van 14 etsen van verdedigingen aangelegd door de Patriotten rondom Amsterdam ten tijde van de inval van de Pruisische troepen in september 1787. Batterijen waren aarden wallen, waarachter de kanonnen werden neergezet. Op verschillende plekken rond Amsterdam waren batterijen, ook op het grondgebied van Nieuwer-Amstel. Bij de aanval van de Pruisen in 1787 werden landerijen van Muiden tot Weesp, Abcoude, Nessersluis en Aalsmeer onder water gezet. De dijken en verhoogde wegen in de omgeving van Amsterdam werden versterkt. De Pruisische batterijen uit 1787 werden in de periode 1809-1810 door luitenant-kolonel Krayenhoff betrokken bij de Stelling van Amsterdam. De batterijen rondom het dorp werden rond 1920 afgegraven.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

76. 'Gezigt van de batterije te Ouderkerk aan de sluis bij 't Groote Loopveld 1787' (sluis aan de Amsteldijk Zuid)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

77. 'Gezigt van de batterije op de Amstelveenscheweg aan Kalfjeslaan 1787'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

78. 'Gezigt van de drijvende batterije in de Buite Amstel, na de Weesperweg te zien 1787'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

79. 'Gezigt van de vlot batterijen in den Amstel aan Kalfjeslaan 1787'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

80. 'Gezigt van de batterije te Amstelveen 1787'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

81. Zeven kaartjes van verdedigingsposten, uit: 'Geschiedenis van den veldtogt der Pruissen, in Holland, in MDCCLXXXVII, gevolgd naar het werk van den heer Theodorus Philippus van Pfau, generaal-majoor in koninglijk-pruissischen dienst, enz. enz.'
Amsterdam bij Willem Holtrop, 1792


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

82. 'Gezigt van den zwaaren Brand te Amstelveen zo als het zig vertoonde in den Nagt tussen 25 en 26 juny 1792'
Ingekleurde ets door J.C. Visser naar J. van Diepenhuijsen met versje uit L. van Ollefen en Rs. Bakker, 'De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver' 1792, bij 'Naauwkeurig verslag van den jammerlijken brand te Amstelveen, in den nacht tusschen 25 en 26 juny, 1792', te Amsterdam, bij H.A. Banse. Versje:
Eerst leed het bloejend AMSTELVEEN,
Door 's vyands wreede spoorloosheen.
Nu viel de vlam het aan, en trachtte 't gantsch te sloopen.
GOD echter wenkte, en 't vuur verloor zyn gloed en kracht.
HY wenkt ook u - sta by - dan wordt de ramp verzacht.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

83. 'Amstelveen herbouwd' Anna, C. Brouwer naar J. van Diepenhuijsen
Ingekleurde ets uit L. van Ollefen en Rs. Bakker,
'De Nederlandsche Stad-en Dorp-Beschrijver' 1792, bij 'Amstelveen herbouwd' met versje.
Gulhartig Medelijden
Moog niet van smart bevrijden,
Verstrekt ten balsem voor 'tverdrukt of zuchtend hart:
Werd AMSTELVEEN van 't vuur als woedende aangegrepen
Zat menig dorpeling in diepe smart benepen;
Het schetsjen dat men hier beschout,
Toont hoe door Medelij 't verbrandene is herbouwd.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

84. 'Naauwkeurig verslag van den jammerlijken brand te Amstelveen, in den nacht tusschen den 25 en 26 juny, 1792'
Uit: L. van Ollefen en Rs. Bakker. 'De Nederlandsche Stad-en Dorp-Beschrijver, 1792'.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

85. 'Brand te Amstelveen' R. Vinkeles & C. Bogerts
Ets uit J. Fokke, 'Geschiedenis der Nederlanden' (1783-1795), deel 23, Amsterdam 1794. Afmeting 5 x 8 cm.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

86. 'Brand te Amstelveen, den 26 juny, 1792'
Ingekleurde ets van C. Brouwer uit: A. Fokke Simonsz. 'De Vaderlandsche Historie in Themata'... Amsteldam, 1796.
Afmeting 10 x 7 cm.


Bron:
'Amstelveen in prent' in september 2015, een uitgave van de Vereniging Historisch Amstelveen. Publicatie op Amstelveenweb.com is met toestemming van de eigenaar van de etsen en prenten en het bestuur van de VHA.

Een deel van de collectie prenten en kaarten is aangeschaft in 2017 met financiële steun van:
Stichting Stinak, Stichting Aemstellant, Stichting Theo Janssen MOC, Stichting Cornelis Maria Pennings, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amstelveenfonds, Buurtvereniging Patria en donaties van particulieren.

'Amstelveen in prent' is onderdeel van de serie Amstelveense Historische Cahiers. Naast de cahiers geeft de vereniging ook boeken uit in de Amstelveense Historische reeks en tevens verschijnt in ieder kwartaal het blad Amstel Mare. Het Cahier inclusief etsen, prenten en beschrijving, is te verkrijgen bij de VHA.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis