Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam van Isseltweg 57
deel 2 - de Haan - 1919

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 57  deel 2 - de Haan
(Bron: Leendert de Haan jr.)

Ingang vanaf de van Dam van Isseltweg naar het erf van nummer 57

Van Dam van Isseltweg 57 - deel 2 tot verkoop van de boerenhofstede aan de gemeente Nieuwer-Amstel in 1960

Verkoop van de boerenhofstede
Op 1 mei 1918 verkocht Matthijs van den Heuvel, hij was bijna 80 jaar, de boerenhofstede met omliggend perceel tesamen zes hectare, dertien are en vijf centiare groot, aan Jacob Roodenburg voor 21.000 gulden en hij verstrekte daarbij een hypotheek van 14.000 gulden tegen een rente van 4,5 % met een looptijd van 5 jaar. De overdracht vond plaats bij notaris Meiner Kluwer in Amsterdam. Zij waren de hoofdbewoners sinds 1919 tot 1924 Jacob Roodenburg, geboren 1880 en zijn vrouw Teuntje Schuurman, geboren 1881. In 1924 werd de boerderij publiekelijk verkocht aan Leendert Arie de Haan.

Volgende bewoners
Woonhuis 2: Vanaf 1919 woonden Adrianus Vermeulen en Grietje Bax met hun twee dochters Neeske (3-3-1917) en Alida Maria woonden op nummer 57, maar vertrokken naar de Karssebrug in Amstelveen en later naar de Middenweg 70. Dat het gezin inderdaad naar de Middenweg 70 verhuisde is ons niet bekend, want totdat het huis aldaar werd opgekocht door de gemeente woonde daar de heer de Haas met zijn gezin.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Vergunning voor bouw van een koestal(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

1941 - Dochter de Haan en vader de Haan bij de tractor, voor de veestal(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

1941 - M. de Haan op de tractor(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

1941 - G.Mesman en Koos Meijer halen de bospeen van het land.
De foto is niet best, maar het is wel leuk om de tractor met de spikewielen te zien(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Foto genomen in 1941, de bospeen is van het land gehaald
Op de wagen zitten Boutersche, G.Mesman, Leendert Arie de Haan en Jan Mens


Bewoners tot de verkoop aan de Gemeente
Familiegegevens
In 1924 kocht veehouder Leendert Arie de Haan op de veiling, die plaatsvond in het Wapen van Nieuwer-Amstel, 6 HA grond, dijk en de boerenhoeve voor ruim 20.026 gulden van de heer J. Roodenburg. Het waren drie langwerpige weren land, ieder ongeveer 50 meter breed en waarvan de twee oostelijke weren met de smalle zijde aan de van Dam van Isseltweg waren gelegen. Volgens de burgelijke stand van Amstelveen is Jacob Roodenburg, geboren in Diemen op 7 oktober 1880, met vrouw en zeven kinderen op 9 april 1924 vertrokken naar de Haarlemmermeer. Vermoedelijk omdat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen en dat daarom de boerderij publiek werd verkocht.

Leendert Arie de Haan was geboren op 11 mei 1890. Zijn ouders waren Leendert Arie de Haan geboren 2 februari 1863 te Hardinxveld en Wilhelmina Christina Kalsbeek, geboren 2 december 1858 te Leiden. Zij waren afkomstig uit de Haarlemmermeer. Leendert Arie jr huwde met Jannetje Koningen, geboren 24 november 1880. De ouders van Jannetje waren Kornelis Koningen en Hendrika Verhoeven. Leendert en Jannetje vestigden zich in 1918 in Amstelveen en maakte er samen met zijn familie een bloeiend boeren bedrijf van, waardoor hij zich een redelijk grote boer mocht noemen. Jannetje en hij kregen 2 kinderen: Leendert Arie - 4 maart 1920 en Cornelis (ook wel als Kornelis vermeld in de acten) 26 augustus 1922.


(Bron: Leendert de Haan jr.)

Persoonsbewijs van Leendert Arie de Haan, geboren 4 maart 1920(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Mevrouw de Haan voert de kippen(Bron: Leendert de Haan jr.)

De heer L.A. de Haan senior(Bron: Leendert de Haan jr.)

Mevrouw Jannetje de Haan - Koningen


Foto Amstelveen
( Bron: Privé collectie)

De boerderij van de heer en mevrouw De Haan aan de Van Dam Isseltweg 57 in 1955,
met kleindochter Janny, die dus bij opa Leendert en oma Jannetje op bezoek is


Foto Amstelveen
(Bron: Privé collectie)

Een ingekleurde foto met aanzicht vanaf de Dam van Isseltweg nummer 57 van Leendert Arie de Haan uit 1956


Foto Amstelveen
(Bron: Privé collectie)

De Dam van Isseltweg nummer 57 van Leendert Arie de Haan uit 1956. De nieuwbouw rukt op


Foto Amstelveen
(Bron: Privé collectie)

Zicht op de Dam van Isseltweg vanaf de boerderij De Haan uit 1956(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Deel van het erf van de boerderij in 1956
met links de voorkant van het oorspronkelijke tweede huis(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Ander deel van het erf van de boerderij - 1956(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

De veranda van de noodwoning (stacaravan) en op de achtergrond het voormalige tweede woonhuis, later varkensstal(Bron: Leendert de Haan jr.)

Links de schuur en rechts het tweede huis met daarnaast de auto, ook genomen in 1956(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Er wordt hard gewerkt op het land - 1956(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Er wordt hard gewerkt op het land - 1956(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Er wordt hard gewerkt op het land - 1956(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Bebouwing aan de Noordzijde, onder andere de noodwoning/stacaravan - 1956 in de zomer(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Bebouwing aan de Noordzijde, onder andere de noodwoning/stacaravan - 1956 in de winter


Foto Amstelveen
(Bron: Leendert de Haan jr.)

Winterlandschap aan de Dam van Isseltweg bij de boerderij De Haan 1956


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Winterlandschap overzicht van het perceel en de boerderij van familie de Haan


Foto Amstelveen
(Bron: Privé collectie)

Een paar dagen voordat de sloophamer zijn werk gaat doen
om alle gebouwen aan de van Dam van Isseltweg 57 te grazen te nemen.


Overdracht van vader op zoon
In 1947 was de heer Leendert Arie de Haan 58 jaar oud en doordat hij psychisch noch fysiek niet meer in staat was zijn bedrijf voort te zetten, heeft hij zijn gehele bedrijf beëindigd en aan zijn zoon Kornelis overgedaan. Het is dan ook zoon Kornelis die telkens in beroep gaat over de aankoop van alle gebouwen en percelen, aangezien hij het niet eens kan worden over de geboden prijs. Hij kreeg daar bij wel ondersteuning van familie die bekend was met dit soort problematiek.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De aankoop door de Gemeente van nummer 57 betrof een groot stuk land waarop naast een woonhuis diverse andere gebouwen stonden. Er werden twee procedures gestart, zaak 2912 over gebied H 1219 en zaak 2914 de overige Secties. Bij het kadaster was dit gebied bekend als Sectie H 1219 ter grootte van 00.22.00 HA (ged), Sectie H 1219 ter grootte van 1.11.50 HA, Sectie H 1416 ter grootte van 2.23.60 HA en Sectie H 1670 ter grootte van 2.15.30 HA, dus totaal een grootte van 5.72.40 HA.
Leendert de Haan was in 1947 op 58 jarige leeftijd niet meer in staat zijn bedrijf te runnen en had dit overgedaan aan zijn ongetrouwde zoon Kornelis. Het perceel omvatte onder meer: een woonhuis met aangebouwde schuur en een kleiner woonhuis, een stenen en een houten veestalling, een hooiberg, twee grote en 1 kleine houten schuur, twee varkenshokken, een gaswel en een graansilo. Daarnaast bestond de beplanting uit tientallen fruitbomen, loofbomen en heesters. Daarnaast had de Haan ten tijde van de onderhandelingen 22 koeien aangemerkt als stamboekvee, een os, 7 vaarzen, 5 pinken, één schaap, 2 lammeren en 50 kippen.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Kadastertekening perceel van Dam van Isseltweg 57, waarop duidelijk te zien is hoeveel opstallen en grond het betreft


De onteigening leidde tot een zware juridische strijd. De aankoop door de Gemeente was noodzakelijk omdat men de plannen voor het Meandersysteem toch wilde doorvoeren. Het Meandersysteem hield in: een aantal hoge flats, afgewisseld met laagbouw waarin men onder meer scholen en winkels wilde vestigen. De advocaten van de Haan speelden bij hun pleidooi in dat niet de waarde van de landbouwgrond als norm bij een schadevergoeding moest worden genomen, maar de waarde als bouwgrond. De gemeente Amstelveen wilde hier immers volgens plan omschreven “een werkelijk fantastisch centrum gaan bouwen met schouwburg, raadhuis, gigantische flats van wel 12 verdiepingen, die ware wonderwerken van techniek werden genoemd”. Ook de verbindingswegen naar Amsterdam, Hilversum en Haarlem zouden op de te verkopen grond komen te liggen. De advocaten voorspelden dat de grond wel eens 35 gulden per vierkante waard zou zijn!
De Gemeente bood voor zaak 2912 een bedrag van 2.860 gulden en voor zaak 2914 een bedrag van 71.552 gulden. Tevens stelden zij een ruil voor, een woonhuis met erf in de Bullewijk. Van dit aanbod wenste de Haan geen gebruik te maken.

De advocaten beschreven ook de waarde van het vee en stelde een inkomensverlies voor de komende 13 jaar op 7.000 gulden. De 13 jaar zijn gebaseerd op het nog lopende pachtcontract. Ook de inventaris van de landbouwwerktuigen en aanverwanten werd getaxeerd en vastgesteld op een waarde van 4.500 gulden. Zo werd elk onderdeel van het perceel door de advocaten gedetailleerd beschreven en aan de Gemeente voorgelegd. Daarnaast sprak men over pachtschade, liquidatieschade, belastingschade, inkomensschade en kosten van zelfstandig wonen.

De Haan heeft niet alles gekregen wat hij via zijn advocaten had geëist. De rechtbank sprak tenslotte in mei 1959 de onteigening uit en stelde de schadeloosstelling vast overeenkomstig het rapport van deskundigen. De Gemeente betaalde in december 1959 aan de Haan het vastgestelde een bedrag van 386 duizend 462 gulden en 76 cent, benevens verkoop van landbouwvoorraden en inventaris. De boerderij en alles er omheen werd in 1960 gesloopt. Niet alleen in Amstelveen, maar in de hele Randstad, braken er gouden tijden aan voor bouwers, makelaars en projectontwikkelaars.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen 1940-1960. Invnr. 1.778.5 Doos 63 en BR Amstelveen

Foto Amstelveen
(Bron: Privé collectie)

Het woonhuis is verlaten en de bewoners zijn naar elders. De gebouwen zijn leeggehaald. In deel 3 ziet u foto's van de sloop die steeds verder vordert. En zo kwam er een einde aan een mooie geschiedenis van verschillende familie's die aan
de van Dam van Isseltweg op nr 57 hebben gewoond.


De familie de Haan verhuisde net vóór de sloop van de boerderij, want zij bleven de boerderij runnen tot de laatste dag. Na de sloop heeft Kor de Haan het boerenbedrijf voortgezet in Purmerland. De heer Leendert Arie senior overleed in 1977 en Jannetje de Haan - Koningen in 1962. Beiden waren toen woonachtig aan de Surmonstraat 36 in Amstelveen. Leendert Arie de Haan junior overleed door een noodlottig ongeval in 1966. Door de Haan - van der Poel woonde aan de Amstellandlaan 20 in Amstelveen en overleed in 2001. Kor de Haan die de boerderij aan Purmerland 89 runde overleed in 1988. Een groot deel van de nieuwe generatie de Haan woont nog in Amstelveen, zo meldde Jan Leendert van den Heuvel de redactie van Amstelveenweb, hetgeen hij had vernomen van Leendert de Haan junior. Dank aan beiden voor alle materialen die bijgedragen hebben aan een nog wat vollediger beeld over de boerderij en de families.

Lees verder over de van Dam van Isseltweg 57 in deel 3 met krantenberichten
en foto's van de gaswel en de sloop van alle gebouwen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder