Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam van Isseltweg 30 en 31 - 1950

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 30 en 31
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Van Dam van Isseltweg 30-31


Aan de van Dam van Isseltweg bevond zich een perceel land Sectie H nr 1212 groot 1.44.10 HA dat bezit was van veehouder Willem van Vegten. Hij had dit perceel op 1 februari 1923 gekocht van de veehandelaar Egidius Hermans en de slager Joost Schröder voor 4500 gulden. Na de aankoop heeft hij het perceel verdeeld en bouwde er twee woonhuizen onder één kap met de huisnummers 30 en 31. Het perceel werd toen kadastraal geregistreerd als Sectie H nrs 2701 en 2702 tezamen groot 1.44.10 HA. Van Vegten bewoonde met zijn echtgenote Maria Cornelia van Lier pand nummer 31. Zijn schoonouders woonden op nummer 30.

Familiegegevens
Willem van Vegten werd geboren op 19 oktober 1885 en was gehuwd met Petronella Meekel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Nadat zijn vrouw was overleden trad hij in het huwelijk met Maria Cornelia van Lier, geboren op 18 september 1892. Zij kregen twee zoons, Nicolaas (3-5-1921) en Jan (31-1-1925). De schoonouders van Willem van Vegten waren Jan van Lier (14-11-1867) en Geertrui Poortvliet (geb 2-11-1864). Zij bewoonden tot ongeveer 1935 de woning van nummer 30 met hun 6 kinderen: Govert 8-12-1890, Daniël 2-3-1895, Margaretha 14-1-1898, Jacob 16-8-1900, Neeltje Jansje 20-1-1903 en Cornelia 18-2-1905.


(Bron: Van Vegten - Particuliere Collectie)

Kaart van Willem van Vegten uit het Bevolkingsregister en bericht van overlijden


Perikelen met de Gemeente
Van Vegten had een stuk grond van 1 HA gehuurd van Hein Gels en verhuurde dit zelf weer aan de voetbalvereniging N.F.C. voor 500 gulden per jaar. In 1947 kocht N.V. Keizer Karelpark van Hein Gels het stuk grond. Gels verzuimde te melden dat hij dit onderverhuurde aan van Vegten. De Gemeente had dit stuk grond gekocht met als bestemming het doortrekken van de Keizer Karelweg. Daar het zich liet aanzien dat deze doortrekking lang op zich zou laten wachten, is er in dat jaar een tegelpad aangelegd. Dit liep van de Heemraadschapslaan, via een trap naar de van Sonweg en vervolgens door naar de Ouderkerkerlaan en het Keizer Karelpark. Enige schriftelijke irritatie ontstond in 1949 tussen de Gemeente en de N.V. Keizer Karelpark. De N.V. en niet Gels, werd verweten dat zij had vergeten van Vegten in te lichten over de verkoop en dat deze laatste dus onrechtmatig huur ontving van de N.F.C.. De Gemeente vond dat zij, na ontdekking van deze verhuur door van Vegten, zelf recht had op de huurgelden van N.F.C.. Uiteindelijk werd een oplossing gevonden.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De 2 huizen, met opstallen en een perceel grond waren kadastraal bekend als Sectie H nr. 2701 en 2702 tezamen groot 1.44.10 HA. Dit geheel werd door de gemeente Nieuwer-Amstel in 1954 aangekocht voor 25.000 gulden. Van Vegten had bedongen dat zolang de gemeente niet over huis en grond wenste te beschikken, hij de woonhuizen en stal mocht verhuren. De Gemeente ging hiermee accoord en stelde de huurprijzen vast op 6 gulden per maand voor woonhuis 30 en 8 gulden per maand voor woonhuis 31 inclusief de schuur. Van Vegten verhuurde de eerste woning aan zijn neef Niek van Vegten en ging zelf op nummer 31 wonen.

In 1959 heeft de Gemeente de huur opgezegd om de uitvoering van de vastgelegde gemeentelijke bouwplannen uit te kunnen voeren. Bij de definitieve ontruiming in 1959 was neef Niek van Vegten, tesamen met zijn vrouw Jannie Treur en hun twee dochters Janneke en Tineke al verhuisd naar de Roemerdorpstraat in Amstelveen. De laatste huurders van nummer 30 zijn ons niet bekend.
Willem van Vegten zelf en zijn vrouw verhuisden na de huuropzegging naar de van der Leeklaan 21 in Amstelveen. Zie kaart bevolkingsregister hiervoor geplaatst.


(Bron: Van Vegten - Particuliere Collectie)

Johannes Marinus van Vegten - Bevolkingsregister(Bron: Van Vegten - Particuliere Collectie)

Kinderen van Johannes van Vegten - Bevolkingsregister(Bron: Van Vegten - Particuliere Collectie)

Overlijdensbericht van Johannes van Vegten


Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11 Doos 3 en BS Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder