Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam van Isseltweg 39 - 1950

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 39
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

van Dam van Isseltweg 39


Op 14 december 1922 kocht de heer Cornelis Antonius Alphonsus Meekel, tuinder en wonende te Aalsmeer, een huis en erf en een perceel bouwland en dijkgrond, gelegen te N-Amstel in de Middelpolder, van de heer Pieter de Groot voor 9000 gulden. Het perceel stond kadastraal bekend als Sectie H no 1788, groot 1.53.00 HA en no 2264 ter grootte van 00.33.25 HA. Na krap 2 jaar namelijk op 1 februari 1924, verkocht de heer Meekel het perceel alweer. Koper was Cornelis van der Genugten, werkman wonende aan de Amsterdamseweg A 18 te N-Amstel. Hij betaalde 8500 gulden voor het perceel.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Kadastertekening perceel 1788


Familie gegevens
Cornelis van de Genugten werd geboren in 1884 te Nieuwer-Amstel en verhuisde met zijn vrouw Anna Christina Spaargaren, geboren in 1883 te Aalsmeer naar de van Dam van Isseltweg 39. Ze kregen drie kinderen, te weten Christina (7-11-1909), Jacob (15-10-1911) en Jannetje (11-9-1916). In 1933 kreeg de heer van der Genugten vergunning van de Gemeente voor de bouw van een melkwinkel (beschreven als melklokaal). Zoon Jacob vertrok in 1932 naar de Da Costalaan als melkrijder.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Vergunning bouw melkwinkel


Ruilovereenkomst
Om in het bezit te komen van het woonhuis en de grond van van der Genugten stelde de Gemeente een ruilcontract voor. De heer ir. T.W. Hommes, directeur van gemeente werken Amstelveen was in 1954 hiervoor de bemiddelaar. Voor het perceel, kadastraal bekend als Sectie H nr. 1788 groot 1.53.00 HA, bood men 22.000 gulden. Het ruilobject was een huis met erf aan de Oude Karselaan nummer 66 voor de somma van 4000 gulden. Dat betekende dat de gemeente aan de heer van der Genugten nog 18.000 gulden bijbetaalde. Dit alles geschiedde op 5 juni 1954. In het huis aan de Karselaan woonde nog mevrouw van Oostveen en na de ruilovereenkomst mocht zij er nog blijven wonen en betaalde huur aan de heer van der Genugten. Die was inmiddels 70 jaar en had zijn melkzaak aan de kant gezet. Hij was op zijn oude dag schillenophaler, Waarschijnlijk voor zijn koebeesten zoals hij die noemde, die hij al 30 jaar in bezit had. De heer en mevrouw van der Genugten mochten aan de van Dam van Isseltweg blijven wonen totdat de Karselaan vrijkwam. Zij moesten echter wel 5 gulden huur per week aan de gemeente afdragen.

Toen mevrouw van Oostveen in maart 1955 meldde dat zij binnen enkele weken de woning aan de Oude Karselaan zou verlaten, verzocht de heer van der Genugten wethouder Kaptein om “oude mensen niet in de winter te laten verhuizen”. De wethouder bleek menselijk, want het echtpaar mocht er blijven wonen tot de zomer van 1955. Toen verhuisden zij naar de Oude Karselaan en in augustus 1955 werd het huis ontruimd en gesloopt.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.13 Doos 23 en kaartsysteem 1930-1940

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder