Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam van Isseltweg 43 - 1950

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 43
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

van Dam van Isseltweg 43


In 1931 op 22 juli verkocht de heer Gerardus Hermanus Kruger, bloemist en wonende te N-Amstel zijn teelland en de bloemkassen voor 4.700 gulden aan Gerrit van Vrouwerff, zonder beroep, wonende aan de Ruwiellaan 13 te N-Amstel. Op het perceel liet de heer van Vrouwerff een woonhuis bouwen en verhuurde dit aan de heer A.B. Hakkenbroek met gezin. De prijs die de heer Hakkenbroek betaalt is 61,45 gulden per maand. Het woonhuis had nummer 43 aan de van Dam van Isseltweg.

Familie gegevens
Gerrit van Vrouwerff werd geboren op 7 januari 1879 in Buurmalsen en was gehuwd met Dirkje Elizabeth van Tricht. (In de diverse acten wordt gesproken over de heer Vrouwerf, van Vrouwenerff en meestal over van Vrouwerff. Deze naam is in dit stuk aangehouden. Verdere familiegegevens zijn ons niet bekend).

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In april 1955 maakt de heer van Vrouwerff bezwaar tegen het uitbreidingsplan bij de Centrale Directie voor de wederopbouw en volkshuisvesting in Noord-Holland. Hij had over deze plannen in het Amstelveens Weekblad gelezen. Hij stelde voor om de geprojecteerde weg (de huidige A9) iets te verleggen, zodat zijn nog in prima staat verkerende pand dan geen schade zou lijden en de Gemeente geen geld in de onteigening en sloop hoefde te investeren. De uitspraak van 10 september 1955 was negatief. Het woonhuis met schuur en kas en het perceel grond, kadastraal bekend als Sectie H nummer 3905 ter grootte van 0.81.00 HA, werd door de Gemeente in 1958 aangekocht voor de totaalprijs van 48.000 gulden. Het woonhuis dat verhuurd werd aan het gezin Hakkenbroek, kwam nu ook toe aan de Gemeente. Na deze aankoop vroeg de heer Hakkenbroek of hij de bijbehorende schuur van 5x6 m ook mocht huren en dat kon voor 10 gulden per maand. Het gezin Hakkenbroek mocht aan de van Dam van Isseltweg blijven wonen tot begin 1959. Toen werd hen de huur opgezegd en verzocht de woning en schuur per 1 april 1959 te verlaten. Aldus geschiedde.

Omdat de bouw van Meanderflats nog even op zich lieten wachten, verzocht de heer A. Theunisse de Gemeente in mei 1958, een stukje grond te mogen huren achter het woonhuis, voor gebruik als volkstuin. Dit verzoek werd met voorrang behandeld vanwege het zaaiseizoen en vervolgens goedgekeurd. Theunisse mocht echter geen schuurtje of anderszins op het landje bouwen. De huur bedroeg 5 gulden per jaar. Ook Theunisse kreeg begin 1959 het verzoek van de Gemeente om de volkstuin met ingang van 1 april te verlaten, wegens uitvoering van de geplande woningbouw.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Kadastertekening 31 mei 1958


Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr.2.07.351.11 Doos 10 en BS Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder